Silvia Kruusmaa • 26. november 2010 kell 9:57

Pank peab väljastama isikule tema enda kohta käivad andmed

Kui klient pöördub panga poole sooviga saada enese kohta käivat informatsiooni, ei või pank avaldamisest keelduda.

Esineb juhtumeid, kus pank keeldub andmete väljastamisest viidates pangasaladusele, teatas andmekaitse inspektsioon.

Krediidiasutuse seadus näeb ette juhtusid, kus pangal on õigus keelduda andmete väljastamisest viidates pangasaladusele. Kuid isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt peab isikuandmete töötleja isiku soovil talle teatavaks tegema: tema kohta käivad isikuandmed; isikuandmete töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; isikute ringi, kellele tema isikuandmed on edastatud, samuti andmete töötleja aadressi ja muud kontaktid.

Isikuandmed tuleb väljastada võimalusel kliendi poolt soovitud viisil ja tasu, 3 krooni lehekülje kohta, väljastatavate dokumentide eest võib nõuda alates 21. leheküljest.

Hetkel kuum