Tallink motiveerib juhtivtöötajaid optsioonidega

Kaisa Gabral 08. veebruar 2011, 16:29

Tallink Grupp võttis tänasel aktsionäride korralisel koosolekul vastu aktsiaoptsiooniprogrammi juhtivtöötajatele.

Optsioone saab väljastada juhtivtöötajatele ja nõukogu liikmetele. "See on juhtivtöötajate motiveerimine. Varasemalt oleksid aktsiaoptsioonid läinud maksu alla. Tänaseks on maksusüsteemi muudetud," kommenteeris koosolekul teemat finantsjuht Janek Stalmeister.

Üldkoosolek otsustas, et AS-il Tallink Grupp on õigus väljastada kuni 31.08.2013. kokku kuni 15 000 000 (viisteist miljonit) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.

Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS Tallink Grupp nõukogu liikmed; AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt valitud AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a AS Tallink Grupp nõukogu liikmed). AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.

AS Tallink Grupp igale nõukogu liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 780 000 aktsiaoptsiooni arvestades tema tööpanust nõukogu töösse. Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu.

AS Tallink Grupp juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 aktsiaoptsiooni.

Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 15 000 000 (viisteist miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31. detsember 2016.a.

Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on:

a) uute aktsiate emiteerimisel aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks – aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna Börsil optsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti;

b) kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

Kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. February 2011, 17:14
Otsi:

Ava täpsem otsing