Värske lahend hõlbustab võlgade sissenõudmist

Tarmo Repp 11. veebruar 2011, 00:00

Riigikohtu lahend soosib võlausaldajaid, kelle kasuks on seatud kohtulik hüpoteek. Praeguse ajani oli kohtutes laialt levinud praktika, et kui kuulutati välja võlgniku pankrot ning võlgniku vastu oli menetluses varaline hagi, jättis kohus sellise hagi võlgniku pankroti tõttu rahuldamata. Ühtlasi tühistas kohus automaatselt ka hagi täitmise tagamiseks võlgniku kinnisasjale seatud kohtuliku hüpoteegi.

Varasema praktika kohaselt ei olnud kohtulik hüpoteek võrdeline tavalise hüpoteegiga. Sest võlgniku pankroti korral see kustutati, kui pankroti hetkeks ei olnud kohus jõudnud võlausaldajale positiivset otsust teha. Seetõttu oli võlgniku pankrotiriski korral küsitav hagi esitamise mõttekus isegi juhul, kui võlgnikule kuulus kinnisasi, millele saanuks seada kohtuliku hüpoteegi.

Oma kolmapäevases otsuses (nr 3-2-1-143-10) ühtlustas riigikohus kohtupraktikat. Ka edaspidi tuleb kohtul pärast võlgniku pankroti välja kuulutamist jätta rahuldamata võlgniku vastu suunatud varaline nõue, kui enne pankroti välja kuulutamist ei ole kohus jõudnud otsust teha. Samas täpsustas riigikohus, et kohtulik hüpoteek jääb kehtima hoolimata hagi läbi vaatamata jätmisest ning tagab hilisemas pankrotimenetluses võlausaldaja poolt esitatud nõuet, kui see tunnustatakse. Hagi taganud kohtulik hüpoteek kuulub kustutamisele üksnes juhul, kui võlausaldaja nõue võlgniku pankrotimenetluses tunnustamist ei leia.

Riigikohus juhtis tähelepanu ka sellele, et juhul, kui hagi läbi vaatamata jätmisega koos tühistatakse ka hagi taganud kohtulik hüpoteek, ei saa lugeda võlausaldaja nõuet pärast kohtuliku hüpoteegi kustutamist enam võlgniku pankrotimenetluses pandiga tagatud ehk eelisnõudeks. Seega juhul, kui kohus peaks ekslikult koos hagi läbi vaatamata jätmisega tühistama hagi taganud kohtuliku hüpoteegi, tuleks selline kohtu tegevus määruskaebuse esitamisega vaidlustada.

Riigikohtu seisukoht soosib aktiivset võlausaldajat. Sellist, kes kohese hagi esitamisega ning selle tagamisega saavutab eelise võrreldes passiivse võlausaldajaga, sest hagi tagamiseks seatud kohtulik hüpoteek tagab võlausaldaja eeliseisu ka hilisema võlgniku pankrotimenetluse kestel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:47
Otsi:

Ava täpsem otsing