Katariina Krjutškova • 25. veebruar 2011 kell 5:27

Eksport kasvas mullu 35%

Mullu kasvas eksport jooksevhindades 35 protsenti ja import 27 protsenti, kusjuures kasvu vedas masinate ja seadmete vedu.

2010. aastal eksporditi enim masinaid ja seadmeid (23 protsenti Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (16 protsenti) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (kümme protsenti).

Võrreldes 2009. aastaga suurenes oluliselt masinate ja seadmete väljavedu (56 protsenti ehk 0,7 miljardi euro võrra). Samuti suurenes mineraalsete toodete (sealhulgas bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia) ning puidu ja puittoodete eksport.

2010. aastal imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (24 protsenti Eesti koguimpordist), mineraalseid tooted (17 protsenti) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11 protsenti). Kõikide kaubajaotiste importkäibed suurenesid, kõige enam kasvas masinate ja seadmete (55 protsenti ehk 0,8 miljardi euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (0,3 miljardi euro võrra) sissevedu.

Peamised riigid, kuhu Eestist 2010. aastal kaupu eksporditi, olid Soome (17 protsenti Eesti koguekspordist), Rootsi (16 protsenti) ja Venemaa (10 protsenti). Eksport suurenes kõikidesse peamistesse sihtriikidesse, enim aga Rootsi ja Soome (vastavalt 0,6 ja 0,3 miljardi euro võrra).

Peamised riigid, kust kaupu Eestisse imporditi, olid Soome (15% Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (mõlema osatähtsus 11%). Kõige enam kasvas 2010. aastal import Rootsist (0,4 miljardi euro võrra), Soomest ja Saksamaalt (mõlemast 0,3 miljardi euro võrra).

Suurim kaubavahetuse puudujääk oli keemiatööstuse tooraine ja toodete (0,3 miljardit eurot) kaubavahetuses. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel) kaubavahetuses (mõlemas 0,5 miljardit eurot).

2010. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 927 miljoni euro väärtuses ja imporditi 934 miljoni euro eest. Võrreldes 2009. aasta detsembriga suurenes eksport 67 protsenti ning import 44 protsenti. Ekspordi kasvu mõjutasid nii masinate ja seadmete kui transpordivahendite (sh raudteeveerem) väljavedu.

 

Hetkel kuum