Sirje Rank • 18. märts 2011 kell 12:38

Ansip ühines pöördumisega ELi Ülemkogule

Briti peaministri algatatud tihedam koostöö Põhjamaade ja Balti peaministritega ei piirdunud vaid ühe mõttetalguga – värskeim ühisalgatus on peaministrite läkitus Ülemkogu juhile ja Euroopa Komisjoni presidendile.

Tegemist on Ülemkoguga, kus Euroopa Liidu valitsusjuhid on lubanud lauale panna euroala võlakriisi kompleksse lahenduse.

Ühispöördumine, millele on alla kirjutanud Suurbritannia, Hollandi, Rootsi, Taani, Soome, Eesti, Poola, Leedu ja Läti peaministrid, ärgitab Euroopa Liitu astuma jõulisi samme ka piirkonna majandusliku võimekuse kindlustamiseks.

Peaministrid loevad üles neli prioriteetset valdkonda, mis tüüriks majanduskasvu tempolt praegu kõigile peamistele konkurentidele alla jääva Euroopa uuele kursile.

Esmalt tuleb täies mahus valla päästa Euroopa ühisturu potentsiaal, mida praegu hoiavad tagasi eriti teenuste vaba liikumist jätkuvalt takistavad tõkked. Siia jääks ka toimiva digitaalse ühisturu loomine ning kogu Euroopat ühendava energiaturu väljaehitamine. Teine prioriteet on turgude avamine – Doha vabakaubanduskõneluste lõpetamise kõrval on niisama tähtis jätkata kahepoolsete kaubanduslepingute sõlmimist. Kolmandaks rõhutavad peaministrid vajadust harvendada regulatsioonide rägastikku ning hõlbustada ettevõtlust. Neljandaks prioriteediks on innovatsioon, sealhulgas Euroopa ühtse riskikapitali turu ja Euroopa ühise patendi loomine.

„Euroopa seisab ristteel. Meie ees on kaks väga erinevat rada – väikseima vastupanu tee, mis tugineb mineviku poliitikale ja kiirendab majanduslikku allakäiku, ning uus suund, mille aluseks on ülal kirjeldatud prioriteedid, mis viib tugevamale majanduskasvule ja jõukamale elujärjele,“ manitsevad peaministrid, kes ei jäta mainimata ka vajadust vaadata uues valguses üle Euroopa Liidu eelarve prioriteedid ning korda seada Euroopa riikide rahandus.

Peaministrite pöördumise ingliskeelset täisteksti saab lugeda siit:

Hetkel kuum