Anu Jõgi • 6. aprill 2011 kell 13:34

Euroopa Parlamendi eelarve kasvab

Euroopa Prlamendi järgmise aasta eelarve kasvab täna vastu võetud projekti järgi 2,3 protsenti, eelarve maht on 1,725 miljardit eurot.

"Me ütlesime juhistes, et eelarvekasv peaks jääma alla inflatsioonimäära, nüüd jääme inflatsioonimäärast tunduvalt allapoole," ütles raportöör José Manuel Fernandes. "

Saadikud vähendasid eelarve projekti mahtu 13,7 miljoni euro võrra, piirates fraktsioonidele, teabekampaaniatele, infotehnoloogiale ja hoonete hooldamisele eraldatavaid vahendeid.

Parlamendiliikmed usuvad, et kulutusi saab veelgi piirata, vähendades väljastpoolt parlamenti tellitavate teenuste mahtu ning moderniseerides ja ratsionaliseerides EP haldussüsteemi. Samuti tuleks veel enam vähendada vee, elektri ja paberi tarbimist ning tuleks vähendada transpordikulusid.

18 uue saadikuga seotud kulutused (Lissaboni lepingu jõustumise tagajärg) ning Horvaatia eeldatava peatse liitumisega seotud kulutused lükatakse edasi kuni lõppotsuste vastu võtmiseni.

Ka teised ELi institutsioonid on esitanud oma eelarveprojektid Euroopa Komisjonile, kes esitab 20. aprillil ELi 2012. aasta üldeelarve projekti. Euroopa Parlament ja Ministrite Nõukogu vaatavad seejärel eelarve ettepaneku läbi, võtavad vastu muudatusettepanekud ning lõpuks kiidavad eelarve heaks (eeldatavasti novembris).

Hetkel kuum