Alyona Stadnik • 2. juuni 2011 kell 14:15

Uuring: pea pooled Eesti eksportöörid jahivad uusi turge

Hiljuti läbiviidud uuringust selgus, et Eesti eksportöörid plaanivad kasvada keskmiselt 25% strateegilistel sihtturgudel ning 45% küsitluse vastajatest on seadnud eesmärgiks siseneda uutele sihtturgudele.

Baltikumi turu-uuringu ja ekspordi konsultatsioonifirma GatewayBaltic viis läbi Eesti eksportööride seas uuringu käesoleva aasta ekspordi plaanide ja ekspordi strateegia valiku kohta. Kõikidest küsitletud ettevõtetest 90% plaanivad suurendada ekspordi mahtu 2011. aastal võrreldes eelmise aasta tasemega. Plaanitud kasvu prognoos jääb keskmiselt 20-30% vahemikku.

Skandinaavia ja Baltikum on kõige populaarsemad ekspordi partnerriigid, millele järgneb Venemaa. “Lähedased turud nagu Baltikum ja Skandinaavia pakuvad mitmeid eeliseid Eesti ettevõtetele ekspordi laiendamisel”, ütleb GatewayBaltic direktor Inese Andersone. Ta selgitab, et läheduses olevad riigid on äritavadelt sarnased , mis soodustab äri kulgu. Lisaks vahetu lähedus võimaldab olla konkurentsivõimeline, kuna logistika kulu lisandub toodete hinnale“.

45% küsitluse vastajatest on seadnud eesmärgiks siseneda uutele sihtturgudele 2011. aasta jooksul, kusjuures ülejäänud plaanivad suurendada müüki olemasolevatel eksporditurgudel. Norra, Rootsi ja Saksamaa on kõige atraktiivsemad eksporditurud, kuhu Eesti ettevõtted keskenduvad oma tegevusega.

Enne uuele turule sisenemist üle poole vastajatest peaaegu alati viivad läbi turu-uuringu, selleks et saada aru sihtturu olukorrast ja olla konkurentsivõimeline.Ekspordistrateegia valik omab sõltuvust regioonist. Baltimaade jaoks on ettevõtetel tihti olemas oma esindus või tarnivad otse jaekettidele. Sealjuures teiste Euroopa riikide puhul on tavapärasem omada edasimüüjat või agenti, kes vastutab ekspordi müügi eest.

Taust:

GatewayBaltic on Baltikumi juhtiv sihtturu intelligentsi ja ekspordi konsultatsiooni firma, mis keskendub Balti ettevõtete toetamisele eksporditurgude kasvu suunal.

Hetkel kuum