Alyona Stadnik • 6. juuni 2011 kell 5:49

Ettevõtluse olukord läheb järjest paremaks

Ettevõtlussektori müügitulu, kulud ja kogukasum suurenesid 2011. aasta I kvartalis nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes, teatas statistikaamet.

Ettevõtted müüsid 2011. aasta I kvartalis kaupu ja teenuseid 9,4 miljardi euro (147 miljardi krooni) eest, mis oli neljandiku rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandus-, töötleva tööstuse ning veondus- ja laondusettevõtete müügitulu kasvas vastavalt 23%, 47% ja 27%.

Ettevõtete kulud suurenesid 2010. aasta I kvartaliga võrreldes 22%, sealhulgas tööjõukulud 8%. Tööga hõivatud isikute ja töötatud tundide arv suurenes vastavalt 2% ja 4%. Jätkus ettevõtete tootlikkuse (tööviljakus, tööjõukulude ja tunnitootlikkus) näitajate kasv võrdluses eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtlussektori tunnitootlikkus puhta lisandväärtuse alusel (puhas lisandväärtus jagatud töötundide arvuga) suurenes viiendiku, samas ettevõtete keskmine tööjõukulu tunnis suurenes vaid 4%.

Ettevõtlussektori kogukasum oli 544 miljonit eurot (8,5 miljardit krooni), mis oli ligi kaks korda suurem eelmise aasta I kvartalis teenitud kasumist, kuid jäi sesoonselt korrigeeritud andmetel 2010. aasta IV kvartali tasemele. Vaatamata suurele kasvunumbrile oli sektori kogukasum võrreldav 2005. aastal teenitud kasumiga. Kõige rohkem suurenes kasum eelmise aasta I kvartaliga võrreldes kaubanduses.

2011. aasta I kvartali kaubanduse kasvule avaldas mõju eelmise aasta madal võrdlusbaas. Kasv tulenes vaid hulgikaubandusest, jaekaubandus jäi kahjumisse. Kolmandiku ettevõtlussektori kasumist andva töötleva tööstuse ligi kahekordse kasumikasvu taga oli eelkõige kasvanud eksport. Töötleva tööstuse kasumikasvule aitasid enim kaasa elektroonikaseadmete, puidutöötlemise ja kütteõlide tootmisega tegelevad ettevõtted.

Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes ligi kaks ja pool aastat kestnud ettevõtete investeeringute vähenemine pöördus 2010. aasta IV kvartalis taas kasvule, mis jätkus ka I kvartalis. Ettevõtted investeerisid I kvartalis 487 miljonit eurot (7,6 miljardit krooni), mis oli poole rohkem kui 2010. aasta samal ajal. Investeeriti peamiselt transpordivahenditesse ning masinatesse ja seadmetesse. Suuremad investeerijad olid veonduse ja laonduse ning töötleva tööstuse ettevõtted, kes tegid ligi poole ettevõtete koguinvesteeringutest.

Eelmise kvartaliga võrreldes müügitulu kasv kiirenes. 2011. aasta I kvartalis suurenes sesoonselt korrigeeritud müügitulu eelmise kvartaliga võrreldes 7%. Mullu jäi kvartalikasv 4–6% piiresse.Ettevõtlussektori müügitulu, tööjõukulud ja kasum, I kvartal 2002 – I kvartal 2011

 

Hetkel kuum