Anne Oja • 22. september 2011 kell 10:00

Tööandjad süüdistavad Ligi Töötukassa vara ärastamises

Töötukassa varade sunniviisiline liitmine riigikassaga koosseisu võib tulevikus viia selleni, et töö kaotanud inimestele pole võimalik lubatud ajal ja summas hüvitisi maksta, kirjutab tööandjate keskliit oma kodulehel.

Kui riigil on töötukassa raha vaja, tuleks enne muuta seadust ja vormistada raha üleminek laenuna, lisab 1500 Eesti tööandjat esindav organisatsioon.

Tööandjate keskliidu volikogu kuulas oma 21. septembri koosolekul ära rahandusminister Jürgen Ligi ettepanekud avalik-õigusliku juriidilise isiku Eesti Töötukassa varade konsolideerimiseks seadusega riigi kontsernikonto koosseisu. Volikogu otsustas ettepanekutega sellisel kujul mitte nõustuda, kuna nendega kaasneb oht, et töötukassa võib tulevikus kaotada võimekuse täita talle seadusega pandud kohustusi.

Tööandjad leiavad, et töötukassa varade üleminek riigikassasse võib toimuda ainult töötukassa ja riigikassa vahel sõlmitava võlaõigusliku laenulepingu alusel. See aga eeldab töötukassa nõukogu ja rahandusministeeriumi läbirääkimisi. Riigile laenu andmise võimaldamiseks tuleb samuti muuta töötuskindlustuse seaduse § 24 lõiget 4, mis keelab töötukassal anda laenu või tagada teiste isikute kohustusi.

Hetkel kuum