Indrek Kald • 13. oktoober 2011 kell 8:34

Eesti toetab ELi laienemist Serbiasse ja Montenegrosse

Eesti toetab Montenegroga Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste alustamist ning Serbiale ELi kandidaatriigi staatuse andmist ja perspektiivi liitumisläbirääkimiste alustamiseks.

"Laienemine on kasulik ELile tervikuna ja aitab paremini toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega," ütles välisminister Urmas Paet. "Eestile on oluline, et ELi laienemisprotsess jätkuks kokkulepitud alustel ning riigid, kes on teinud edusamme, saaksid vastavalt edasi liikuda. See muudab laienemisprotsessi usaldusväärseks," lisas ta.

Välisminister märkis, et Eesti peab positiivseks Euroopa Komisjoni soovitust alustada Montenegroga liitumisläbirääkimisi konkreetsete tegevuskavade järgi kõigepealt keerulisematel teemadel nagu kohtusüsteem ja põhiõigused ning justiits- ja siseküsimused.

"Montenegro on pärast detsembris 2010 kandidaatriigiks saamist teinud edusamme Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumite täitmisel. Tulemusi on juba saavutatud kohtusüsteemi reformimisel, vastu on võetud valimisseadus ning edusamme on tehtud meediavabaduse osas," ütles ta. "Kuid edasisi jõupingutusi on vaja õigusriigi tugevdamisel ning korruptsioonivastases võitluses ja võitluses organiseeritud kuritegevusega," sõnas Paet. Tema sõnul on EL-Montenegro liitumisläbirääkimistega võimalik alustada juba jaanuaris 2012.

Eesti toetab Paeti sõnul Serbiale kandidaatriigi staatuse andmist, võttes arvesse Serbia edusamme reformide läbiviimisel ning koostööd endise Jugoslaavia kriminaaltribunaliga. "Loodetavasti on peatselt võimalik määrata ka liitumiskõneluste alustamise kuupäev," lisas ta.

Hetkel kuum