Villu Otsmann • 18. oktoober 2011 kell 21:00

Väikeinvestor riskib vähem

Nõustun osaliselt 6. oktoobril Äripäeva kaaneloo ja juhtkirjaga BLRT investorite tüli ainetel, milles nenditi, et kui vähemus hakkab ettevõtte igapäevatööd segama, hakkab olukord n-ö väljapressimist meenutama.

Juba Hiina Sun Zi ja Sun Bini järgi on võõral maal sõdimisel eripärad. Investorite n-ö sõja korral toimub see samamoodi enamuse jaoks ühingu vahenditest, vähemus maksab ise.

Äripäeva soovitus dividendidega asja parandada ei pruugi asja lahendada. See olgu terviklik - sõja seaduste tuum on, et parim sõda jääb pidamata; parimat taktikat peab vaenlane enda omaks ja parim lahendus on osapoolte väljumine rahuloleva ja võitjana.

Investeering on omand ja printsiibis on investoril õigus vabalt oma omandi üle otsustada, sealhulgas mitte hääletada ühingu eduks või kõigi investorite kasuks. Sellega kaubeldaksegi. Ühingu juhtimisel on reegel, et vähemusel puudub iseseisev nõue ühingule väljaspool juhtorganeid, kus vähemus jagab enamuse otsuse riski.

"Enamus valitseb" reeglist on erand, kui juhtkond on ühtlasi enamusinvestor ja blokib nõuete esitamist kahjustuste vastu. Äriseadustiku järgi vastutavad ühingut kahjustama mõjutanud isikud koos juhtkonnaga.

Vähemusele parimana paistab kahju tühistamine või hüvitamine ühingule. See aga ei lahenda asja.

Nii on eesmärk vaid "kiusata ja tüüdata" ühingu juhtimist, selle vastu oma osalust kaubeldes. See lõpeb kokkuleppega, õiguse otsemõju tuvastamisega vähemuse huvidele ja selle hüvitamisega.

Väljaost kui õiguskaitsevahend. Aluseks võiks olla investorsuhete, sealhulgas põhikirja, rikkumine hea usu vastasus või vähemuse petmine. Väljaostu võiks kasutada hagi tagamise korras - ühing saab õiguse teha vaieldav otsus või tehing, kui toimub väljaost.

Hüvitamiseks on äriseadustikus kirjas vastutus teisele investorile tekitatud kahju eest. Investori enda nõue ühingu kahjustuse vastu on küsitav.

Hiljuti kohus sellist nõuet ei toetanud. Väide oli, et põhikirja rikkudes tegi enamus pankrotti viiva tehingu ning ühingu kaudu nõudeid ei esitata. Kahju ei tuvastatud, kuna välistatud ei olevat tuleviku tulu.

Arvan, et head on lahendused, kus enamus saab otsustada ja vähemusele reaalselt hüvitatakse kahju, kui midagi olulist on rikutud.

Kes riskib rohkem, peab saama vastutada.

Äri ja otsustajate võimalus ning huvi ette võtta ja investeerida ei tohi olla takistatud.

Hetkel kuum