Kadrin Karner • 31. oktoober 2011 kell 11:49

Swed: 23% kasvab sel aastal tööstuse toodangumaht

Selleks aastaks ootame tööstuse toodangumahtude keskmiseks kasvuks 23%, eeldades seejuures, et kasvumäärad aeglustuvad aasta teisel poolel, prognoosis Swedbank oma teates. 

Toodangumahtude kasvu mõjutab ühelt poolt kõrgem võrdlusbaas (eelmise aasta teisel poolel kasvasid toodangumahud väga kiiresti) ja teisalt ka maailmamajanduse ja eelkõige partnerriikide majanduste aktiivsuse langus, ütles Swedbanki makroanalüütik Annika Paabut.

Positiivseks riskiks on tema sõnul Eesti tööstuse seotus Põhjamaadega, kus majanduskasvude aeglustumine ei pruugi olla sama tugev, kui osades euroala riikides (nt Saksamaa, Prantsusmaa). "Lisaks võib arvata, et lepingud on pikemaajalised, mistõttu ei pruugi maailmamajanduse aeglustumine sel aastal veel Eesti töötleva tööstuse toodangumahule mõju avaldada."

Paabut jätkas: "Nagu mainitud ka eelnevate kuude toodangumahtude statistika kommentaarides, mõjutab töötleva tööstuse keskmist aastakasvu ka teiste sektorite areng – aasta alguses panustas töötleva tööstuse kasvu peamiselt elektroonikasektor. Ootuspäraselt on ka teiste sektorite kasv kiirenenud ning seetõttu võib juhtuda, et töötleva tööstuse toodangumaht kasvab prognoositust kiiremini, kasvatades ka tööstuse üldist kasvu."

Statistikaameti andmetel kasvas tööstustoodangu maht selle aasta augustis 22,8% (eelmise aastaga võrreldes, sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritud andmetel; lühendina: e.a.v. stp. korr.). Võrreldes aasta esimese poolega aeglustus töötleva tööstuse toodangu kasv 26,6%-ni (e.a.v. stp. korr).

Suurimatest töötleva tööstuse allharudest kasvas enim elektroonikatootmine (134,8%), masinate ja seadmete (38%), elektriseadmete (27,9%) ja metallitoodete (24,7%) tootmine. Nagu ka statistikaameti pressiteatest selgub, toetas tööstustoodangu kasvu tugev välisnõudlus – toodetust läks välismaale ligikaudu 70%. Ühelt poolt mõjutab seda Eesti tugev seotus Põhjamaadega läbi allhankelepingute ning teisalt on kasvanud ka turuosad (nt toiduainetetööstuse müügimahud Venemaale on oluliselt kasvanud).

Ootuspäraselt on kasvumahud aeglustumas (töötleva tööstuse toodangumaht kahanes võrreldes eelneva kuuga 1%); selge trendi olemasolu on siiski raske märgata – lisaks elektroonikatööstusele (kuine kasv -10,6%), mis töötleva tööstuse toodangumahtusid on viimasel aastal kasvatanud, on kuises võrdluses kasvama asunud teiste allharude toodangumahud (nt elektriseadmete-, metallitoodete- ja kemikaalide tootmine; vastavalt 7,5%, 5,5% ja 4,5% võrrelde juuliga).

 

Hetkel kuum