Katariina Krjutškova • 20. november 2011 kell 9:05

Väikeametnike palgaedetabel

Kõikide ministeeriumite referentide palgaarvestuses selgub, et enim tasustatud on siseministeeriumi väikeametnikud.

Äripäev palus kõigil ministeeriumitel saata referentide keskmine palganumber. Selgus, et ministeeriumite lõikes erinevad palgad samal ametikohal kuni 36 protsenti.

Äripäev võttis võrdluse aluseks referendi ameti, sest kõikides ministeeriumites on see ametikoht olemas. Ainukesena puudus referent põllumajandusministeeriumis.

Referendi tööülesanded kultuuriministeeriumi näitel on järgmised:1) osakonda saabuvate ja väljaminevate kirjade, fakside ja elektronkirjade registreerimine ja edastamine;2) ministeeriumi töötajatele välisreisideks vajalike piletite ning reisikindlustuste organiseerimine;3) teenistujate lähetuste vormistamine;4) telefoniside korraldamine, informatsiooni vastuvõtmine ja edastamine;5) asjaajamistoimikute pidamine, dokumentide ettevalmistamine arhiveerimiseks;6) trüki- ja paljundustööd;7) kutsete vormistamine ja edastamine;8) tänukirjade ja nende aluseks olevate käskkirjade vormistamine, registreerimine ja edastamine;9) töö personalitalituse dokumentidega:10) kantsleri puhkuse käskkirjade vormistamine;11) puhkuseandmete kandmine isikukaardile, teenistuslehele ja tööajatabelisse;13) personalitööd korraldavate dokumentide registreerimine ja edastamine;14) külaliste vastuvõtu organiseerimine.

Hetkel kuum