Romet Kreek • 29. november 2011 kell 7:47

Mehis Raud: Ungari lahendab probleeme populistlikult

Ungari on selgelt Kesk- ja Ida-Euroopa nõrgim lüli ning pealegi lahendab põhiprobleeme populismi abil, kommenteeris Trigon Fundsi fondijuht Mehis Raud.

"Selles suhtes on paralleel Kreekaga Eurotsooni võrdluses õigustatud. Teiselt poolt ei ole Ungari niivõrd lootusetu juhtum kui Kreeka: riigivõlg SKP-sse on üle 50 protsendi madalam (80% võrreldes Kreeka 165%), jooksevkonto on aastaid püsinud ülejäägiga (+1.3% vs -9.6%), eelarve defitsiit on 60% madalam isegi kui pensionivarade natsionaliseerimine välja jätta (-4% vs -10%) ja SKP näitab sel aastal kasvu erinevalt langusest Kreekas (+1,5% vs -7,5%)," rääkis Raud.

Raua sõnul on Ungari hea näide sellest, kuidas valitsus on püüdnud püsivaid probleeme lahendada lühiajaliste ja populistlike meetmetega, nagu pensionivarade riigistamine, kriisimaksude kehtestamine pankadele, telekomidele ja energiasektori ettevõtetele ning ajutine valuutakursi “kunstlik fikseerimine” välisvaluutas laenu võtnud klientidele. See kõik on tinginud välisinvestorites ebakindluse kasvu, forinti jätkuvat nõrgenemist ja pidurdanud eelpool nimetatud sektorites investeerimisaktiivsust ja pankade laenuandmise tahet ja võimekust. Kui siia lisada läbikukkunud võlakirja emissioonid, järsult alandatud majanduskasvu ootus järgmiseks aastaks ja Moody`se reitingu alandamine, on valitsuse liikmetel piisavalt argumente oma radikaalse poliitika üle vaatamiseks. Seetõttu lähiajal sarnaseid lisameetmeid ei oota.

2012 aasta eelarve defitsiidi alandamiseks nähakse ette pigem “standartsemaid” lahendusi nagu avaliku sektori palkade külmutamine ja 15% avaliku sektori tööliste vallandamine, ravimite ja transpordi subsiidiumide vähendamine, käibemaksu ülemmäära tõstmine 25%lt 27%-ni ja sotsiaalmaksu 1%-ne tõus. Abipöördumine IMF poole toetab samuti arvamust , et ebaharilike meetmete rakendamisest on hetkel loobutud. Varasemalt oli IMF selge vastane pensionivarade riigistamisele.

Ungarisse investeerimisel tuleb tavapärasest enam arvestada makro ja poliitiliste riskidega, rõhutas fondijuht. "Nii on mitmel sektoril/ettevõttel poliitilise otsuse tõttu võetud mitmeks aastaks ära 20-30% puhaskasumist. Kui lisamaks peaks ühel hetkel kaotatama (turud sellesse täna ei usu), on antud ettevõtetel suur kasumi/dividendide kasvu potentsiaal. Lisaks suuremale aktsiate volatiilsusele tuleb arvestada ka valuutariskiga. Forint kaupleb küll juba sama madalal kui 2009 aasta kriisi põhjas, kuid ilma IMF-i toetuseta võib valuuta stabiliseerimine keeruliseks osutuda," selgitas Raud.

Vähem riskialtile investorile soovitab Raud vaadata telekomi ettevõtet M-telekom ja mitmesugust printimisteenust pakkuvat Allami Nyomda aktsiat (mõlemad Trigoni Väärtusfondis). M-Telekom on mõjutatud telekomimaksust mis võtab ära ligi kolmandiku ettevõtte kasumist. Sellest hoolimata on M-telekomi dividenditootlus 10,3%. Maksu kaotamise korral võib dividenditootlus tõusta 14.6%-ni. Allami Nyomda kaupleb nelja kordse 2012 oodataval EV/EBITDA suhtarvul ja kapitalikulutuste normaliseerumisel on ettevõte suuteline maksma 10%-15% dividenditootlust (hetkel 6%). Ettevõte on laenuvaba.

Riskialtimale investorile soovitab Raud vaadata OTP panka, mis on olnud enim mõjutatud riigi negatiivsetest otsustest (Trigoni Kasvufondis). Aktsia on aasta algusest kukkunud 46% ja kaupleb 0,6kordse raamatupidamisväärtuse ja vastavalt 5,4kordse 2012 ja 4,1kordse 2013 aasta oodatavat kasumit (Bloomberg andmetel). Peamised riskid seisnevad potentsiaalses varade kvaliteedi halavenemises seoses Ungari makroväljavaadetega ja maailma pangandusest/majandusest tulenevate negatiivsete mõjudega.

Hetkel kuum