Anne Oja • 21. detsember 2011 kell 14:08

Keskliit: tööandjad, töötajate tausta kontrollima!

Tööandja saab uuest aastast karistusregistrist töötaja tausta kontrollida, vahendab Tööandjate keskliit justiitsministeeriumi tänast teadet karistusregistri andmete avalikustamise kohta.

Tänu sellele, et uuest aastast muutub karistusregister avalikuks, saavad soovi korral töövõtjate kohta esitada päringuid ka sellised tööandjad, kes ei ole kohustatud nende tausta registrist kontrollima, selgitab keskliit.

Tööandjate keskliidu selgitusel on ettetvõtjaid seni rohkem huvitanud töötajate varalised süüteod, eriti kui palgatav töötaja asub varaliselt vastutavale ametikohale. Keskliidult on päritud, kuidas sellst infot saada, kuna lihtne üldkasutatav taustainfo võimalus siiamaani puudus. Karistusregistris ei kajastu paraku süüteod, millele ei anta ametlikku käiku.

2012. aasta jaanuarist läheb karistusregister justiitsministeeriumi alluvusse ja muutub avalikuks, sest kohtuotsused on avalikud.

Hetkel kuum