Silvia Kruusmaa • 6. veebruar 2012 kell 12:49

Riigikogu komisjon: Raudne ja Kabrits ei rikkunud seadust

Riigikogu nn korruptsioonikomisjon ei tuvastanud Siim Kabritsa ja Indrek Raudse tegevuses elamislubade äris seaduserikkumist, küll tauniti huvide konflikti.

Komisjon ei tuvastanud ei Siim Kabritsa ega ka Indrek Raudse tegevuses korruptsioonivastase seaduse otsest rikkumist, kuna erikomisjonil puuduvad andmed, et nad oleksid saanud rahalist või muud materiaalset kasu neile kuuluvate osaühingute tegevusest. Ka ei tuvastanud komisjon nende tegevuses Riigikogu liikme staatuse seaduses ega korruptsioonivastases seaduses sätestatud tegevus- ja toimingupiirangu otseseid rikkumisi, vahendas riigikogu pressitalitus.

Samas pidas komisjon taunitavaks Indrek Raudse osalemist äritegevuses, mis  võis tekitada huvide konflikti tema riigikogu liikme staatusega, võttes osa ümarlauast, mis kujundas seadusloomet antud vallas ja oli kaudselt seotud tema eraettevõtlusega. Komisjoni kinnitusel ei teavitanud Raudne teisi sellel koosolekul viibinud isikuid, et tema ärilised huvid võivad kuidagi kasvõi kaudselt kattuda koosoleku teemadega.

Erikomisjon leidis, et selliste juhtumite ärahoidmiseks tulevikus tuleb järgmises korruptsioonivastase seaduse tekstis täpsustada ametiisikute deklareeritavate majandushuvide, sealhulgas ka kaudsete majandushuvide sisu. Samuti võiks Riigikogu juhatus kaaluda riigikogu liikmete käitumisjuhendi väljatöötamist, et ennetada riigikogu liikmete valdkondlike huvide ja nende esindatavate poliitiliste huvide konflikti.

Erikomisjon peab samuti vajalikuks juhtida siseministeeriumi tähelepanu asjaolule, et nende valitsemisalas välja antavate tähtajaliste elamislubade väljaandmise ja elamislubadega kaasnevate tingimuste täitmise järelkontrolli tuleks tunduvalt tõhustada. Ka peaks olema parem ametkondade koostöö teiste ministeeriumide valitsemisaladega.

Samas juhib erikomisjon tähelepanu asjaolule, et tõhus kontroll elamislubade taotlejate üle ei tohi hakata investeeringuid ja Eesti majandusele vajalike spetsialistide siia saabumist piirama. Vastupidi, tuleks luua olukord, kus Eestis on fiktiivsete elamislubade vormistamine sisuliselt võimatu, mistõttu siia saabub rohkem meie riigile vajalikke inimesi ja investeeringuid.

Hetkel kuum