30. mai 2012 kell 8:06

Äripäev: meie faktid on õiged

Reformierakonna varahommikune reageering Äripäeva täna ilmunud artiklile oli toimetuse hinnangul ootuspärane. See on olnud poliitikute tavapärane käitumine skandaali puhkemisel.

Artikli ilmumise järel üritatakse kohtuga ähvardades tekitada avalikkusele mulje, et ajakirjanikud on eksinud. Vastamise asemel on ajakirjanike aadressil süüdistusi esitanud elamislubadega äritsenud endised IRLi liikmed ning maadevahetuse skandaali sattunud, nüüd juba endine Rahvaliidu juht Villu Reiljan.

Äripäev on seisukohal, et täna Äripäevas avaldatud faktid on õiged. Lehes avaldatud toimetuse hinnangud Reformierakonna aadressil on küll karmid, aga toimetuse arvates põhjendatud, arvestades Reformierakonna läbipaistmatut tegevust.

Me ootame, et Reformierakond lõpetaks keerutamise ning avalikustaks kõik olulised faktid, mis puudutavad erakonna koostööd OÜga Fidenter. Äripäev üritas esmaspäeval ja teisipäeval saada Reformierakonnast infot erakonna ja partei sihtasutuse koostöö kohta Fidenteriga. Kahjuks üritasid erakonna esindajad vastamisest kõrvale hiilida.

Tänases Äripäevas avalikustatud faktid näitavad, et aastaid Eestis valitsust juhtinud erakonna tegevus pole olnud läbipaistev. Avalikest andmebaasidest kättesaadavad faktid viitavad, et Reformierakond on üritanud oma äripartnerit varjata.

Erakonna toetamine ei seisne ainult sularaha- või pangaülekandega tehtavates annetustes. Erakonda saab toetada ka erinevaid teenuseid soodsamalt pakkudes. On tähelepanuväärne, et Reformierakond palkas appi propagandat tegema sisulise majandustegevuseta riiulifirma ning pärast erakonnaga sõlmitud lepingut peideti Fidenteri omanik Šveitsi panga kliendikonto taha.

Reformierakonna esindajad on väitnud, et sellisele koostööle mindi kulude vähendamise eesmärgil. Äripäeva hinnangul on avalikkusel õigus teada koostöö kõiki detaile, sest nagu Reformierakond ise kinnitab, said nad sellest koostööst rahalist kasu.

Samuti ootame Reformierakonnalt selgitusi, miks on sel aastal koostöö Fidenteriga lõpetatud? Miks otsustati teha koostööd ainult nendel aastatel, kui toimusid europarlamendi, kohalike omavalitsuste ja riigikogu valimised?

Äripäev ootab Reformierakonnalt konstruktiivsemat käitumist. Kohtuga ähvardamise asemel võiks Reformierakond näiteks avalikustada Fidenter OÜ ja Reformierakonna vahel sõlmitud lepingu. Samuti avalikustada kõik arved, mille Fidenter OÜ on Reformierakonnale ja teistele partneritele esitanud.

Kõige olulisem on muidugi see, et Reformierakond avalikustaks, kes on Šveitsi pangas oleva konto omanikud ning kellel on selle konto kasutamise õigus.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum