Marta Jaakson • 11. oktoober 2012 kell 8:38

Kruuda: suurhalli võla maksab Vichmann

Majandusraskustes Saku suurhalli nõukogu esimehe Oliver Kruuda sõnul suudab hall hakkama saada tänu Marcel Vichmanni majanduslikule abile.

Eelmise nädala kolmapäeval arutas Harju maakohus SEB avaldust Rocca al Mare Suurhalli ASi pankrotimenetluse algatamiseks. Sel esmaspäeval soovisid osapooled kohtuistungil täiendavat aega kompromissi sõlmimiseks, et olukorrale kohtuväline lahendus leida.

Rocca al Mare Suurhalli mulluse majandusaasta aruande järgi on suurhalli eelmise aasta kahjum ligi pool miljonit eurot. Suurhall kattis igapäevasest majandustegevusest tulenevad kohustused, st hoone ülalpidamis- ja tegevuskulud. Samas ei katnud suurhall täies ulatuses amortisatsiooni ning peamiselt hoone ehitusaegse investeerimislaenuga seotud võlakohustusi.

Äripäev küsis ettevõtte nõukogu esimehelt Oliver Kruudalt, millistest võimalikest lahendustest on räägitud ja milline oleks võimalik kompromisslahendus. Samuti tahtsime teada, mis olukorras Saku suurhall hetkel on ja milline on halli tulevik.

Järgneb Oliver Kruuda vastus:

Meil polegi kunagi muresid olnud. Olid pikad arutelud koos mõtisklustega AS SEBga. Saime hakkama, kõik on rõõmsad ja muidugi, Go Group Marcel Vichmanni isikus leppis kokku, et SEB saab kreeditoride ringist refinantseeritud. Seega, tänu Go Groupi senisele ja ka tänasele abistavale finantseerimisstrateegiale, on võimalik suurhalli tegevuse jätkumine ja igasugused jutud ja negatiivne meediakaja on välistatud.

Meeldetuletuseks, Go Group on ka varasemalt, juba aastaid tagasi refinantseerinud teise suurhalli kreeditori, kelleks oli Swedbank. On huvitav tõdeda, et keegi ega ükski Eesti Vabariigis registreeritud finantsasutus ei ole nõus sellist kultuuri-spordiobjekti laenudega finantseerima, küll aga seadusele tuginevalt rahva pensionijääke ebamajanduslikult välisriikidesse paigutama. See on meie väike elu!

Küsimusele tuginedes suurhalli pidevatest makseraskustest, siis ebamajanduslikud kommertslaenud programmeeriti ettevõttesse sisse kohe alguses, kui see saal kiiruga üksteist aastat tagasi ehitati. Kogu projekt oli rajatud ebarealistlikule laenukoormusele. Toonane äriprojekt ei olnud sellisel kujul teostatav, ning mingis mõttes oli vastutustundetu selle algatamine, seda nii riigi, linna kui investorite suhtes. Vastutustundetu oli ka pankade poolt sellele projektile laenu andmine, millega nüüd aastaid kümme hiljem hädas oldi.

Praeguseks on kõik osapooled sellest aru saanud ja oluline on leida konsensuslik lahendus. Go Group on senimaani olnud väga vastutulelik, praegune kokkulepe SEBga välistab mured suurhalli pea kohalt tänasel päeval. Tuleviku osas peavad kõik osapooled, kaasaarvatult kohalik omavalitsus, riik, investorid ja loožiomanikud leidma lahenduse, et suurhall saaks väga olulise ja funktsionaalse kultuuriobjektina tegevust jätkata.

Suurhalli moto – heade elamuste kodu – see tegelikult töötab, emotsiooni on selles hoones rohkem kui mõneski muuseumis. Saal võib ürituste lõikes hämmastavalt muutuda, sobib uisutamiseks, ratsavõistluseks, laadaks, teatriks, parteikoosolekuks. Kui riigi- ja linnaisad rohkem käiksid, siis nad kogeksid, kui hea emotsiooni võib saada selles väljast võib olla ilmetus ehitises. Kuna tegu on nii linna kui riigi jaoks siiski olulise ja hästi laia spektriga kultuuriobjektiga, oleks loogiline pakkuda finantsilist tuge sarnaselt teistele kultuuriasutustele (nt kino Artis või Tallinna linnahall). Seda enam, et kunagi me ju kõik, riik, linn võtsime kohustuse suurhalli käekäigus osaleda.

Seega, näen suurhalli tulevikku positiivsena. Laenude refinantseerimisel on Go Groupil kandev roll olnud väga tänuväärt ja kindlasti suuresti Marceli sotsiaalsetele väärtustele on õnnestunud kõik murepilved laiali puhuda ning Saku suurhallina tegevust jätkata.

Tuleviku kokkulepete saavutamiseks kõikide osapooltega peame lähiajal kõvasti vaeva nägema. Suurhalli igapäevaelu on väga töine, sügis on tihedalt üritusi täis. 

Tulge Vaatama, Tulge Külla!

Lp-ga. Oliver Kruuda

Hetkel kuum