Ave Lepik • 19. november 2012 kell 14:57

Kaitseministeerium algatab kahe kinnistu sundvõõrandamise

Kaitseministeerium saatis valitsusele kahe kaitseväe keskpolügoonil asuva maatüki sundvõõrandamise korralduse eelnõu, et tagada keskpolügooni jätkuv areng ja kaitseväelaste tasemel väljaõpe.

Kaitseministeerium esitas täna riigikantseleile valitsuse korralduse eelnõu, millega sundvõõrandataks kaks kaitseväe keskpolügooni ohualasse jäävat kinnistut. Kinnistute omanikele on sundvõõrandamisest teada antud. Sundvõõrandamise otsustab valitsus istungil.

„Paraku on endiselt jäänud mõned üksikud maaomanikud, kes on läbi aastate tagasi lükanud kõik kaitseministeeriumi pakkumised kinnistute müümiseks. Kaitseväelaste väljaõppetingimused tahavad aga parandamist ning seetõttu tuleb kaitseministeeriumil esmakordselt viia läbi mõnede kinnistute sundvõõrandamine,“ selgitas kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe.

Vastavalt Eesti seadusandlusele võidakse sundvõõrandamist lisaks riigikaitse vajadustele kasutada ka sisejulgeoleku tagamiseks ja energiatootmiseks vajalike hoonete, sadamate ja lennuväljade, avalike teede, õppe-, ravi- ja spordiasutuste jms rajamiseks.

Näiteks on riik 27 korral korraldanud või korraldamas sundvõõrandamisi avalike maanteede ehitamiseks.

Sundvõõrandamisotsuse langetab valitsus, misjärel tellib kohalik maavalitsus sundvõõrandatavale maatükile erapooletu hindamise, mille alusel makstakse kinnistu eest sundvõõranditasu.

Kaitseministeerium on esitanud valitsusele taotluse saada otsustuskorras tasuta võõrandada kinnistu Lääne maakonnas Risti vallas Piirsalu külas ning taotleb kinnisasja sundvõõrandamist Harjumaal Kuusalu vallas.

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 kohaselt arendatakse selle aastakümne jooksul lõplikult välja kaitseväe keskpolügoon ning Männiku, Klooga, Sirgala, Nursipalu ja Kikepera harjutusväljad.

Hetkel kuum