Indrek Kald • 29. november 2012 kell 14:39

Haiglate liit kiitis palgatõusu leppe heaks

Eesti Haiglate Liidu üldkoosolek kiitis täna heaks kollektiivleppe projekti, mis on koostatud vastavalt 25. oktoobril sõlmitud eelkokkuleppele.

"Eelleppe sõlmimisest alates on nii haiglad kui ka haigekassa teinud tõsist tööd, et läbi arutada ja arvutada kõik detailid, et lepet oleks võimalik kõigis tervishoiuasutustes üle Eesti täita. Nüüd on kollektiivlepe saanud allkirjaküpseks ning soovime tervishoiutöötajatega veel enne jõulurahu ka püsiva töörahu sõlmida," ütles haiglate liidu juht Urmas Sule.

Ettevalmistatud kollektiivlepe kehtestab 1. märtsist 2013 arstide töötasu alammääraks kaheksa eurot tunnis (arvestuslikult 1344 eurot kuus), õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide töötasu alammääraks 4,5 eurot tunnis (756 eurot kuus), kiirabitehnikute töötasu alammääraks 3,83 eurot tunnis (599,8 eurot kuus) ning hooldaja töötasu alammääraks 2,6 eurot tunnis (436,8 eurot kuus).

Leppe järgi on 1. märtsist arst-residentide tasustatud tööaeg 40 tundi nädalas ja töötasu alammäär 7,6 eurot tunnis (arvestuslikult 1276,8 eurot kuus). 2014. aasta 1. jaanuarist on arst-residendi töötasu alammäär võrdne arsti tunnitasu alammääraga.

Leppe sõlmimise eelduseks on kokkulepitud palganumbrite kehtestamine Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus alates 1. jaanuarist 2014. Haigekassa hinnakirjas sisalduvast palgakomponendist kõrgema miinimumtunnitasu maksmise võtavad 2013. aasta ulatuses enda kanda haiglad.

Kollektiivlepe sõlmitakse teadmises, et valitsus kehtestab 1. märtsist 2013 haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, mis arvestab esmase ambulatoorse visiidi puhul arsti ja õe tööaja pikenemisega viie minuti võrra ning suurendab palgakomponenti esmase ambulatoorse visiidi hinnas.

Leppe eeldus on voodipäeva arvestuses arsti ja õe tööaja komponendi suurendamine arsti puhul nelja minuti ja õe puhul 17 minuti võrra ning vastava palgakomponendi suurendamine voodipäeva hinnas.

Ka on leppe jõustumiseks vaja kehtestada haigekassa hinnakirjas 1. märtsist 2013 palgakomponent arsti puhul vähemalt 7,6 eurot tunnis, õe puhul vähemalt 4,2 eurot tunnis ning hooldaja puhul vähemalt 2,4 eurot tunnis. Vastavad tingimused on haigekassa eelarve projektis täidetud.

Lepe kehtib kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest. Leping kehtib vähemalt 2014. aasta lõpuni.

Haiglate liit on arstide liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, tervishoiutöötajate kutseliidu, õdede liidu ja tervishoiutöötajate ametiühingute liidu esindajad kutsunud 7. detsembril kollektiivlepet allkirjastama.

Hetkel kuum