8. jaanuar 2013 kell 10:00

GRECO: riigikogus huvide konflikt

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühendus GRECO hindas Eesti korruptsioonivastast tegevust ja andis parlamendi liikmetele, kohtunikele ja prokuröridele soovitusi võitluseks korruptsiooniga.

"Kui varem on GRECO pööranud suuremat tähelepanu kriminaalkaristustele, siis neljas hindamisvoor keskendus pigem pehmematele teemadele, nagu eetikaga seotud koolituste ja väärtuste arendamine," kommenteeris justiitsminister Hanno Pevkur. Tema sõnul anti seekordsel, neljandal hindamisel Eestile näiteks soovitusi seoses eetikapõhimõtete, huvide konflikti regulatsiooni, huvide deklareerimise ja korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisega parlamendis ja kohtusüsteemis.

Parlamendiliikmete puhul soovitab ühendus eneseregulatsiooni - abiks oleks eetikajuhised, huvide konflikti regulatsioon ja majanduslike huvide deklareerimine.

Kohtunike ja prokuröride puhul pakuti mitmeid kattuvaid ettepanekuid, näiteks ametitegevuse kvaliteedi perioodiline hindamine, eetikale keskenduvate koolitusprogrammide või huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamiseks suunatud tegevuskavade väljatöötamine, loetles justiitsminister.

Justiitminister toonitas sammuti, et GRECO hindas Eesti korruptsioonivastase tegevuse õigusliku raamistiku heaks.

GRECO (Group of States Against Corruption) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastaste riikide ühendus, millel on 49 liikmesriiki. Eesti liitus GRECOga 1999. aastal.

GRECO eesmärk on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Hindamine käib vastastikkuse hindamise põhimõttel.

Autor: Alyona Stadnik, Kiiev, Ave Lepik

Hetkel kuum