Ave Lepik • 31. jaanuar 2013 kell 7:40

Riik jagab omavalitsuste vahel 307 miljonit eurot

Valitsus eraldas tänasel istungil selle aasta eelarvest kohalikele omavalitsustele 307,4 miljonit eurot, mis aitab tasandada sissetulekuid ja maksta sotsiaaltoetusi.

Eraldatud summast 74,3 miljonit eurot jaotub valdade ja linnade sissetulekute tasandamiseks ning 233,1 miljonit eurot peamiselt sotsiaal- ja hariduskulude toetuseks. Raha kasutamine otsustatakse kohalikul tasandil.

Toetust saab 191 kohalikku omavalitsust 226-st. Rahast 73 protsenti läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ja 26 protsenti Kesk- ja Lääne-Eestisse. Kõige rohkem saavad toetust Narva, Kohtla-Järve ning Tartu, vastavalt 11,2 miljonit, 4,9 miljonit ja 4,4 miljonit eurot. Ühe elaniku kohta saavad suuremad summad Piirissaare ja Peipsiääre vald ning Kallaste linn, vastavalt 310, 285 ja 264 eurot elaniku kohta.

Eraldatavast summast 200,9 miljonit eurot moodustab peamiselt õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja koolilõuna toetus. Olulisem muudatus võrreldes eelmise aastaga on, et õpetaja tööjõukulude toetust võib kasutada kooliastmel, milleks seda anti ehk gümnaasiumhariduse andmist ei tohi finantseerida põhihariduse toetuse arvelt ja vastupidi. Lisaks on õpetajate tööjõukulude toetus eristatud muudest toetustest.

Toimetulekuraskustes perede vähenemisega kahaneb toimetulekutoetuse maht võrreldes mullusega 4 miljoni võrra 23 miljoni euroni. Sellest 5,6 miljonit eurot jääb reservi, et arvestada kohalike omavalitsuste vajaduste muutusega teisel poolaastal. Mullu maksid kohalikud omavalitsused toimetulekutoetusteks 20,7 miljonit eurot.

Sotsiaaltoetusteks ning -teenusteks määrab valitsus 3 miljonit eurot. Sellest 0,8 miljonit eurot läheb sotsiaaltoetuste maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise korraldamiseks, 2 miljonit eurot puuetega laste hooldajatoetuskuludeks ning 0,2 miljonit eurot vajaduspõhise peretoetuse korraldamise kulude hüvitamiseks.

Sündide ja surmade registreerimise kulusid hüvitab valitsus 17 576 euroga. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade lisatoetus on 415 426 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga on toetusfondi lisandunud vajaduspõhise peretoetuse hüvitis (2,6 miljonit eurot), keskkonnatasude muutmise kompensatsioon (2,2 miljonit eurot) ja maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus (990 000 eurot).

Hetkel kuum