Rainer Saad • 6. veebruar 2013
Jaga lugu:

Pro Kapital sai loa suurendada aktsiakapitali 5,3 miljoni võrra

Kinnisvarafirma Pro Kapital Grupi tänasel aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati, et firma saab loa suurendada aktsiakapitali 5,3 miljoni euro võrra.

Koosolekul otsustati, et nõukogu võib kolme aasta jooksul alates põhikirja praeguse redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada firma aktsiakapitali sissemaksete tegemist kuni 5 318 542,20 euro võrra.

Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse seaduse ja põhikirja järgi.

Lisaks muudeti vahetusvõlakirjade tingimusi, mis annab vahetusvõlakirjade omanikele õiguse kasutada nende aktsiateks vahetamise õigust esialgsest pikema aja vältel, ühtlasi võimaldati pikendada vahetusvõlakirjade lunastamistähtaega.

Mõlema otsuse poolt anti 99,9997% koosolekul esindatud häältest. Sada häält, mis esindas 0,0003% häältest jäi erapoolikuks. Üldkoosolekul oli kohal ja esindatud 14 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 674 543 häält, mis moodustab kokku 68,96% aktsiatega määratud häältest.

Jaga lugu:
Seotud lood
Hetkel kuum