Marta Jaakson • 27. veebruar 2013 kell 6:06

Saks: EASist toetuse saamine on keerukas

Sangari juhatuse liige ja turundusdirektor Raul Saks nentis, et EASi poolt toetuste saamine on suhteliselt keerukas ja aeganõudev, ent pigem ärikeskkonda edendav tegevus.

„Üldjuhul on edukaks taotlemiseks vaja kaasata projekti konsultandid, kelle tasud on märkimisväärsed. Taotluste esitamine peab olema läbimõeldud ning toetusmeede haakuma ettevõtte plaanide ja tegevusega,” selgitas Saks ning nentis, et oma ärimudeli jõuga toetuse saamisele vastavaks kujundades on väga suur võimalus põrumiseks.

Sangar on Saksi sõnul eri aegadel taotlenud EASi abi eri meetmeteks nii õnnestunult kui ebaõnnestunult. „Edukad toetusetaotlejad on üldjuhul keskmisest aktiivsemad ettevõtjad, kes kasutavad pakutavaid võimalusi oma äri edendamiseks. Ja kes kasutab rohkem võimalusi, sellel on suurem võimalus õnnestumiseks. Seega toetuste andmine ja taotlemine on pigem ärikeskkonda edendav tegevus,” selgitas Saks.

Sangari turundusdirektor soovitas aga tulevikus muuta toetuste saamise korda ja üritada rahastada mitte ainult neid projekte, mille äriplaan ning finantsarvutused vastavad toetuse saamise tingimustele, vaid neid projekte, millel on suuremat potentsiaali töötada välja läbilööv tehnoloogia ning tekitada keskmisest suuremat lisandväärtust.

Äripäev küsis EASilt toetuse saanud ettevõtjatelt, kui keeruline või hoopis kerge on EASilt toetust saada.

Hetkel kuum