Piret Reiljan • 5. märts 2013
Jaga lugu:

Kaks järelevalvet - nagu öö ja päev

Harju maavalitsuse õiend Padriku lasteaia riikliku järelevalve kohta erineb hilisemast haridusministeeriumi õiendist nagu öö ja päev.

Kuigi Harju maavalitsusel polnud alust tühistatud järelevalve õiendi avalikustamiseks, tehti seda siiski maavalitsuse dokumendiregistris. Õiend koosneb lõviosas õpetaja Heli Enoki töö emotsionaalsest kriitikast ning Tammetõrude rühmas toimunule hinnangute andmisest. Samas rühmas käib ka Harju maavanema Ülle Rajasalu lapselaps.

Veebruaris kirjutas Äripäev, kuidas Padriku lasteaias käib Rajasalu juhtimisel nõiajaht hinnatud õpetajale Heli Enokile. Rajasalu organiseeris oma lapselapse rühma erakorralise riikliku järelevalve, olles varem isiklikult soovinud õpetaja Enoki väljavahetamist selles rühmas. Äripäeva tõstatatud kahtlus, et maavanema organiseeritud järelevalve ei pruugi olla sõltumatu, ajendas haridusministeeriumit tühistama maavalitsuse järelevalve ning viima järelevalve läbi ise.

Rajasalu teatas pärast järelevalve tühistamist ajakirjanikele saadetud kirjas, et talle valmistaks muret, kui probleemid, mis senise järelvalve käigus avastati, jääksid korda tegemata vaid selle tõttu, et tema on vanaema ja tema lapselaps käib samas lasteaias. Hiljem avalikustati maavalitsuse dokumendiregistris tühistatud järelevalve õiend. Haridusministeerium nimetas sellist käitumist kohatuks. „Kuna maavalitsuse järelevalve tühistati, poleks pidanud maavalitsus oma järelevalve tulemusi avalikustama,“ seisis eilses haridusministeeriumi pressiteates. Maavalitsus tegi dokumendi avalikuks riikliku järelvalve õiendi nimetuse all, aga kuna riiklik järelevalve oli tühistatud, siis poleks maavalitsus saanud sellist dokumenti sellise nimetuse all välja saata, teatas ministeerium.

Harju maavalitsuse korraldatud järelevalve õiendi kokkuvõttes on karm kriitika õpetaja Heli Enoki tööle:

/.../ Lasteaiarühmas Tammetõrud tehakse küll mitmeid tegevusi, kuid õpetaja ei juhenda lapsi. Vaadeldud tegevustes ei andnud lasteaiarühma Tammetõrud õpetaja lastele nende töölehtede täitmise, kunsti- või käelise tegevuse kohta mitte mingisugust tagasisidet. Ka mängu “Kiisuke, kiisuke, ütle üks värv” lõpus tekkinud üldine ärritus oleks vajanud pedagoogilist sekkumist. Õpetaja ei pööranud tähelepanu ka õigetele töövõtetele ega töövahendite õigele kasutamisele. Samuti ei jälgitud reeglite täitmist. Lastel ei ole kujundatud üldisi viisakusharjumusi: ruumi sisenedes teretada, söömist lõpetades tänada jms. /.../

/..../ Probleemid lasteaiarühmas Tammetõrud on seotud eelkõige poistevaheliste suhetega, mis tulenevad õpetaja poja erikohtlemisest ning on viinud mitmete poiste vanemad oma lapsele psühholoogi abi otsima. /.../

Haridusministeeriumi korraldatud järelevalve õiendis ei tehtud aga õpetaja Enokile eraldi ühtegi märkust, kuigi vaadeldi sama rühma tööd.

Ministeeriumi järelevalve ettepanekud ja ettekirjutused puudutasid riikliku õppekava rakendamist, laste toetamist, juhtimiskvaliteeti ning nõutava ettevalmistusega õpetajate puudust. "Kui vaadata õiendit järelevalve aluseks olnud kaebustest lähtuvalt, tehti ettepanekuid lastevanemate ja lasteaia koostöö ning tagasiside edendamiseks ning tugispetsialistide kättesaadavuse suurendamiseks," sõnas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juht Ain Tõnisson. Konkreetse õpetaja Heli Enoki töö osas eraldi ettepanekuid ei tehtud, kuigi jälgiti ka rühmatööd, sõnas ta.

Jaga lugu:
Seotud lood
Kõik seotud lood
Hetkel kuum