Õpetaja pääses nõiajahist

Haridusministeerium tegi oma järelevalve tulemusel Tallinna Padriku lasteaia direktorile Monika Kersele rea ettekirjutusi, kuid ükski neist ei puuduta õpetaja Heli Enokit, kellele järelevalve fookus kaebuste põhjal suunati.

Loe ministeeriumi järelevalve õiendit lisatud failist.

Veebruaris kirjutas Äripäev, kuidas Padriku lasteaias käib Harju maavanema Ülle Rajasalu juhtimisel nõiajaht hinnatud õpetajale Heli Enokile. Rajasalu organiseeris oma lapselapse rühma erakorralise riikliku järelevalve, olles varem isiklikult soovinud õpetaja Enoki väljavahetamist selles rühmas.

Äripäeva tõstatatud kahtlus, et maavanema organiseeritud järelevalve ei pruugi olla sõltumatu, ajendas haridusministeeriumit tühistama maavalitsuse järelevalve ning viima järelevalve läbi ise. Ministeeriumi korraldatud järelevalve tulemusel tehti Padriku lasteaia direktorile Monika Kersele mitmeid ettekirjutusi, mis puudutasid riikliku õppekava väidetavat mittetäitmist ja probleeme lasteaia pedagoogide koosseisuga. "Tõenäoliselt vaidlustame järelevalve õiendi," sõnas Padriku lasteaia direktor Kerse.

Kerse sõnul on õiendis tehtud ettekirjutused eelkõige tehnilised, mitte sisulised. "Meie õppekava struktuur erineb riikliku õppekava struktruurist, kuid sisuliselt on kõik riikliku õppekava valdkonnad käsitletud," sõnas ta. Veel tõi Kerse näiteks, et personali liikuvuse kriitikas pole arvestatud, et umbes pooled Padriku lasteaia õpetajad on lapsehoolduspuhkusel ja et nende asendamiseks ei korraldata konkurssi, kuna tegemist pole vabade ametikohtadega. Mitmed asendajad veel õpivad ülikoolis, see omakorda tõi ettekirjutuse õpetajate kvalifikatsiooni osas. "Õppijatest kolm lõpetab ülikooli sel aastal," sõnas Kerse.

"Kui vaadata õiendit järelevalve aluseks olnud kaebustest lähtuvalt, tehti ettepanekuid lastevanemate ja lasteaia koostöö ning tagasiside edendamiseks ning tugispetsialistide kättesaadavuse suurendamiseks," sõnas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juht Ain Tõnisson. Konkreetse lasteaiaõpetaja Heli Enoki töö osas eraldi ettepanekuid ei tehtud, kuigi jälgiti ka rühmatööd, sõnas ta.

On kummaline, et õiendi koostamise ajal kohtusid haridusministeeriumi ametnikud maavanem Ülle Rajasaluga. Tekib küsimus, kas arutati ja kooskõlastati järelevalve tulemusi? Ministeerium eitab õiendi kooskõlastamist. "Me vahetasime infot kolleegidega, kuidas läinud on ja missuguseid meetodeid kasutasime," selgitas kohtumist haridusministeeriumi välishindamisosakonna juht Tõnisson. Küsimusele, kas toimus ka järelevalve tulemuste kooskõlastamine, vastas Tõnisson, et kaugel sellest. "Me ei vahetanud ka mingisuguseid võimaliku otsuse tekste," kinnitas ta.

Hetkel kuum