Alyona Stadnik • 13. märts 2013 kell 16:03

Otto Popel: kuulujuttudega õhutatakse pseudoskandaali

Ametist lahkuva Tallinna Keskkonnaameti juhataja Otto Popeli sõnul tuli talle üllatusena Postimehe, Delfi jaTV3 uudiste väide, nagu oleks tema lahkumise põhjuseks erakonna maksmata liikmemaksud. 

Samuti ei ole Popel siiamaani kuulnud mingisugustest „tänurahadest“ oma ametikoha eest. Keskerakonna liikmena arvab Otto Popel, et erakonnasiseseid asju ei tasu arutada meedia vahendusel ja neid tuleb klaarida erakonna põhikirjas sätestatud korras. „Sellised jutud, et erakonna peasekretäri käsul saab vallandada linnavalitsuse ameti juhataja, on vähemalt minu puhul naeruväärsed ega vasta tõele. Pean seda püüdeks ärgitada üles pseudoskandaal, millesse ka mind püütakse tõmmata,“ lausus Popel.

Alla kolme aasta Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohal töötanud Otto Popel kinnitab, et mõtted otsida uusi väljakutseid, tekkisid tal aastavahetusel. Oma soovist lahkuda informeeris ta oma kolleege ja abilinnapead juba selle aasta jaanuaris, eeldatavaks lahkumispäevaks pidi saama 1. märts 2013. „Kahjuks nõudis korraldatud jäätmeveo süsteemi käivitamisega seotud probleemide lahendamine rohkem aega, mistõttu kokkuleppel linnavalitsusega lükkus äraminek hilisemale ajale,“ märkis Popel.

Hinnates oma tööd Tallinna Keskkonnaameti juhatajana peab Otto Popel oluliseks, et ameti tegevus on muutunud nähtavamaks ja linlastele lähedasemaks. „Kuigi korraldatud jäätmeveo uue süsteemi käivitamine osutus vaevalisemaks, kui esialgu arvati, on nüüdseks siiski loodud alus linnaelanike huvide  paremaks kaitsmiseks, mis on juba praegu vähendamas prügiveo tariife. Olulised muudatused toimusid ka kalmistute heakorras ja jäätmemajanduses. Mitmekesisemateks ja populaarsemaks on saanud keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud kampaaniad nagu heakorrakuu, keskkonnasõbraliku liikumise kuu jms. Tallinn sai endale energiaagentuuri. On loomulik, et mitte kõike ei õnnestu ellu viia või teha nii, nagu oleks soovinud, kuid ei eksi ainult see, kes midagi ei tee,“ ütles Popel.

„Kui ma ise tundsin, et endale püstitatud eesmärgid on saavutatud, siis otsustasin lahkuda avalikust teenistusest ja avada oma elus uus lehekülg,“ kinnitas Popel. „Olen tänulik oma kolleegidele ja  Tallinna Linnavalitsusele selle eest, et nad võimaldasid mul töötada linna hüvanguks ja saada hindamatuid kogemusi.“

 

 

Hetkel kuum