24. mai 2013 kell 8:58

"Linnapea on kohkunud"

Linnapea Edgar Savisaar on kohkunud ja abilinnapea Taavi Aas tunneb end ebamugavalt, ütles Aasa tollane nõunik Ivo Parbus Elmar Sepale kaks päeva enne seda, kui Äripäevas ilmus septembris 2008 Keskerakonna varjatud rahastamisskeemi paljastus.

"Õnneks ei ole minu ega sinu pea pakul, kurat, siin on jälle teiste, teiste meeste lollused, nagu tavaliselt, kurat," rääkis Keskerakonna varjatud rahastamisega tegelenud Elmar Sepp Parbusele.

Pistisekuritegudes süüdi mõistetud Ivo Parbuse ja Elmar Sepa kohtutoimikust selgub, et 24. septembril 2008 helistas Parbus Sepale ja muu hulgas rääkisid mehed 26. septembril Äripäevas ilmuvast uurivast loost, mis tõi esimest korda avalikkuse ette Keskerakonna varjatud rahastamise Jüri Vilmsi sihtkapitali kaudu.

Parbus ja Sepp saavad artikli ilmumisest teada, sest Äripäev reklaamis K-skeemiks nimetatud artiklit enne ilmumist. Äripäev kirjutas toona, et ajalehtede Kesknädal ja Vesti Dnja väljaandjat Jüri Vilmsi Sihtkapitali kasutati pumbana, mille kaudu ette­võtjate raha liikus Keskerakonnale. Raha liikus kolmel viisil: annetustena, laenudena, mida tagasi ei makstud, ning fiktiivsete reklaamiarvete eest.

Sepp Parbusele: õnneks ei ole minu ega sinu pea pakul

Väljavõte 24. septembril toimunud vestlusest:

Parbus: Ee, tähendab, ee, ee, ee, vaata, kõigepealt tahaks saada joonist ja võib-olla saaks kokku, natuke räägiks läbi, et siin on kuradi ilmnenud ... Kui sa vaatad tänast Äripäeva, reedel tuleb, muuseas, üks latakas.

Sepp: Seda ma tean, see on see farmaatsiatehase lugu.

Parbus: Ja, jah. Et ee ...

Sepp: Jah.

Parbus: Tähendab, ee, ausalt öeldes, see on ikka täielik, kuradi, he-heh, lollus, mis on tehtud.

Sepp: A mis seal Äripäevas täna on? Ma ei ole lugend.

Parbus: Ei no, seal on suur kuradi leheküljeline teade, et reedel avalikustatakse Keskerakonna kuradi tuluallikad.

Sepp: Aa, okei.

Parbus: Ja see on ... Jah, ja see ongi seesama, ee, kurat, noh, ma ei tea, kus vendade mõistus oli, et noh, selles suhtes praegu on muu seas, ee, noh, ütlen sulle niimoodi, et ega, ee, linnapea (Edgar Savisaar – toim) on … kohkunud ja, ja ega noh, Taavi (Tallinna abilinnapea Taavi Aas – toim) tunneb ka ennast ebamugavalt seal.

Sepp: Nojah, õnneks ei ole minu ega sinu pea pakul, kurat, siin on jälle teiste, teiste meeste lollused, nagu tavaliselt, kurat.

Parbus: Ei no, ei no, seda, seda küll, jah, aga...

Sepp: Jah, see on nagu teiste meeste lollus.

Parbus: Jah, aga vaata, selles suhtes, ee, ee, noh, tahakski niimoodi rahulikult asju teha, et ee, et noh...

Sepp: Okei. Aga siis ma, siis ma teen niimoodi, et ma... siis ma teen niimoodi, et ma ei hakkagi kellelegi, kellelegi täna helistama, ma lähen homme Toobali (Keskerakonna peasekretär Priit Toobal – toim) juurde, arutan taga läbi, eks ole ...

Parbus: Jah.

Sepp: Ja, ja siis arutame sinuga läbi, on ju.

Parbus: Ja, ja võta, võta see enda kätte uuesti see plaan ja ... Ei no, ma juba tean nende nõudmisi ja noh, ma olen ka nendega rääkinud kõigiga, ühesõnaga, seal ollakse valmis tagasi tõmbama, ainult ma pean, ma pean, noh...

Sepp: Selge …

Parbus: Ee, suhteliselt, ee, autoriteetselt sel juhul minema ja seda ütlema, praegu ma lihtsalt kompasin.

Sepp: Väga hea ...

Parbus: Jah.

Sepp: Aga siis teeme niimoodi, et ma saan homme, ee, Priiduga (Priit Toobal – toim) kokku, ee, toimetan need plaanid seal sinu kätte ja siis vaatame edasi, eks ole.

Parbus: Just, okei.

Parbus jagab õpetussõnu

Äripäevas ilmunud K-skeemi artikliga samal päeval helistab tollane Kristiine linnaosavanema asetäitja Aleksander Raide Parbusele. Artiklis kirjutati, kuidas Keskerakond survestab linnaametnikke, et need nõustuksid Tondile Tallinna Farmaatsiatehase krundile kõrghoone rajamisega. Kõrghoone rajajad toetasid varjatult Keskerakonda.

Väljavõte Raide ja Parbuse telefonivestlusest, mis toimus 26.septembril 2008 kell 10.47

Parbus: Ee... ee, sa oled... ee, sa oled ju... nähtavasti kursis sellega, mis, ee, mis täna Äripäevas ilmus?

Raide: Ee, mis Äripäevas ilmus?

Parbus: Jah.

Raide: Jaa, loomulikult.

Parbus: Mhmh.

Raide: Jah.

Parbus: Et te lihtsalt olete valmis siis, ee... vastama, kui äkki keegi küsib, et, ee... miks te siis olete nõudnud niimoodi selle... ala... planeeringusse arvamist, et noh... et ta ju... sobib.

Raide: Noo, ee...

Parbus: Sobib igati kõrghoonete alaks ja et te olete planeerinud sinna linnaosa ruumid.

Raide: Jah. Ee, esiteks see... ja, ja, ja, ja teiseks, ee-ee, teiseks me, me ise mõtlesime, me rääkisime hommikul ka nõupidamisel siin sellest, eks.

Parbus: Mhmh, mhmh.

Raide: Ja, ja, ja arutasime nagu ka arhitektiga seda võimalikku niisugust vastusevarianti, mis see võiks olla, eks. Et, ee-ee, me pakkusime nagu seda välja... et kuna tegemist oli ala nagu... suurema ala tervikliku lahendusega...

Parbus: Mhmh.

Raide: ... mitte ühe üksiku krundi lahendusega... siis tõepoolest Kristiinel nagu puudub nagu selline tõmbekeskus.

Parbus: Jah. Jah.

Raide: Ja sellest võiks... ee, sellest võiks koos kogu selle Tondi, ee, kvartaliga kujuneda nagu niisugune linna tõmbekeskus... linnaosa tõmbekeskus.

Parbus: Mhmh, mhmh.

Raide: Kus on koos nii meelelahutus, ärifunktsioon, eluruumid ja nii edasi.

Parbus: Mhmh, mhmh, just.

Raide: Et, ee, et seda me nagu arutasime. Jah. Et kui keegi nagu küsib, noh, siis, ee-ee, siis loomulikult, ee, me leppisime ka kokku selles, et, et, ee, et vastamise kohustus on nagu minul, et teised, ee, arhitekt sellele ei vasta, et ta suunab nagu võimalikud küsimused mulle, aga sellise nagu vastuse üld... üld sellise... ee, tausta me leppisime kokku, mida me... mida me siis kirjutame sinna……

Parbus: Mhmh, mhmh. No väga hea. Väga hea. Nüüd muidugi Lõokese 5st veel...

Raide: Jah.

Parbus: ... sinna on tehtud ridamisi märkusi, aga noh, need on sellised tehnilised märkused.

Raide: Mhmh.

Parbus: Et põhimõtteliselt, ega keegi sellele vastu enam... punnida ei saa.,.

Raide: Ei saa, jah.

Parbus: ... aga eks nad praegu... ei noh, siin on tõepoolest, noh, selliseid tehnilisi märkusi ja... palun...

Raide: Jah.

Parbus: ... palutakse sõnastust parandada ja...

Raide: Mhmh.

Parbus: Märkusi on kokku 21 tükki, aga noh...

Raide: Okei. No, viimasel ajal ongi, mulle tundubki, et see märkuste arv on nagu kasvanud, kui ma vaatan neid, ee... neid asju, et, ee... Kui varem oli ikka nagu 10 märkust oli niisugune maksimaalne ja 15 oli juba väga palju, eks... siis, siis toepoolest nüüd on jõutud nagu märkustega nagu... nagu uuele kvalitatiivsele tasemele lausa.

Parbus: Kvantitatiivsele.

Raide: No kvantitatiivsele, siis tasemele, jah.

Parbus: Jah, heh-heh, jah.

Autor: Piret Reiljan, Aivar Hundimägi

Hetkel kuum