Äripäev • 7. mai 2015 kell 7:30

Tallinn kaotas Äripäevale ka ringkonnakohtus

Tallinna linnapea ja Keskerakonna juht Edgar Savisaar enda isiklikku raha Äripäevaga kohtuvaidlusele ei kulutanud. Ta laseb advokaadi arved maksta kinni pealinna maksumaksjatel.   Foto: Andras Kralla

Äripäev võitis Tallinna linnaga peetava kohtuvaidluse ka ringkonnakohtus. Varem oli Äripäev saanud võidu esimeses kohtuastmes, kuid linnavalitsus kaebas selle otsuse edasi.

Kui kohtuotsus jõustub, siis peab Tallinna linn hüvitama ka Äripäeva õigusabikulud.

Kohtuvaidlus käib artiklite pärast, mis kajastasid Keskerakonna liikmete korruptsioonijuhtumeid.

Ringkonnakohus otsustas, et Äripäeva õigeks mõistnud maakohtu otsus oli lõppjärelduses õige, kuid muuta tuleb osaliselt esimese astme kohtuotsuse põhjendusi.

Sisuliselt asus ringkonnakohus Äripäevaga sarnasele seisukohale, et maakohus ei olekski pidanud hakkama seda vaidlust lahendama, kuna Tallinna linnavalitsus ei saanud olla hageja.

Linn soovis hagis nelja väite ümberlükkamist

1. väideIvo Parbuse ja Elmar Sepa kohtutoimikust selgub, et Tallinna Farmaatsiatehase lisamisega kõrghoone planeeringusse tegelesid mõjukad Keskerakonna liikmed Edgar Savisaareni välja.

2. väideSepp ja Parbus rääkisid kaks päeva enne Äripäeva 2008. aasta septembris ilmunud lugu farmaatsiatehase planeeringute ja SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali seostest, et linnapea Savisaar on kohkunud ja abilinnapea Aas tunneb ennast ebamugavalt.

3. väideOn selge, et linnapea ja Taavi (abilinnapea Taavi Aas) kohkumus ei tulenenud sellest, nagu oleksid linnapea alluvad omapäi midagi hullu korda saatnud. Kohkunud oldi ikka enda pärast. Äripäev on veendunud, et selline skeem oli Tallinna ja Keskerakonna juhtidele kindlasti teada ja nendelt muidugi mõista ka lahkelt heakskiidu saanud.

4. väideTallinna võimu juures, kus ilma Savisaare teadmata ei lenda ka kärbes, ei saanud selline korruptiivne tegevus käia ilma linnapea heakskiiduta.

Äripäev polnud nende väidete ümberlükkamisega nõus.

Näide maksumaksjate raha laristamisest Tallinna linnas

Äripäev on selles kohtuvaidluses olnud arvamusel, et Tallinna linna õigusi ei ole Äripäev oma artiklitega rikkunud ja hagis kirjeldatud väidete ümberlükkamist oleks saanud nõuda näiteks Edgar Savisaar, Taavi Aas või Keskerakond.

"Äripäev on teise kohtuastme otsusega rahul ning loodab, et Keskerakonna juhitud linnavalitsus lepib kohtus saadud teise järjestikkuse kaotusega ja ei tekita Tallinna maksumaksjatele vaidluse jätkamisega enam täiendavaid kulutusi," ütles Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Ta lisas, et Tallinna linnajuhid Edgar Savisaar, Taavi Aas ja teised käituksid maksumaksjate suhtes ausalt, kui nad Äripäevaga peetava kohtuvaidlusega seotud kulutused kannaks ise, mitte ei laseks advokaatide arveid maksta kinni linnaeelarvest pealinna maksumaksjatel.

Kohtuvaidluse põhjustasid artiklid, mis kajastasid Keskerakonna liikmete korruptsioonijuhtumeid.

Kohtuvaidlus sai alguse juba 2013. aasta suvel, kui Tallinna linnavalitsus esitas Äripäeva vastu hagi, mille ajendiks olid 24. Mail 2013. aastal Äripäevas ilmunud uurivad artiklid "Ametnik Merko lõa otsas" ja "Reedel tuleb üks latakas". Need artiklid tuginesid endiste Keskerakonna liikmete ning linna palgal olnud Elmar Sepa ja Ivo Parbuse kriminaalasjas kogutud materjalidele. 

Linnavalitsust esindas kohtuvaidluses Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat Kalle-Kaspar Sepper. Äripäeva esindas Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Karmen Turk.

Hetkel kuum