Romet Kreek • 17. jaanuar 2014 kell 7:22

Euroopa Komisjon võib pankadel keelata kauplemist

Euroopa Liidu suurimaid panku ähvardab vastavalt EL finantsvoliniku Michel Barnieri plaanile alates 2018. aastast keeld kaubelda panga omal kontol.

Võimalik, et mõned pangad peavad oma kauplemistegevused eraldama eraldi kapitaliseeritud üksustesse, vahendab Bloomberg.

Pangad, keda see puudutab, on regulaatorite poolt määratud süsteemselt olulised pangad üleilmselt või kui nad ületavad teatavaid finantstasemeid.

Euroopa Parlamendis kauem olnud liikmed on juba selle lähenemise tagasi lükanud, mis seab teele veelgi tõkkeid, enne kui see võiks muutuda seaduseks. Maikuiste parlamendivalimiste järel võivad aga juulis parlamenti pääseda uued poliitikud.

Bloombergi kätte sattunud dokumentidest selgub, et see puudutaks umbes 29 panka. Järelvalveorganitel on oma tegevuses vabad käed, et lisada sinna ka väiksemaid panku, kui see on vajalik finantsstabiilsuse kaalutlustel.

Samuti keelatakse pankadel investeerida riskifondidesse või juriidilistesse kehadesse, mis on seotud riskifondidega, et vältida neil möödahiilimist omal kontol kauplemise plaanist. Omal kontol kauplemiseks loetakse tegevust, kus pank püüab teenida tehingutega kasumit, mitte ei täida teensutasu saamise eesmärgil klientide tehinguid. Sisulielt keelatakse pankadel riski võtmine finantsturgudel, küll aga võivad nad klientidele teenust pakkudes vahendada nende tehinguid turgudele ja teenida sellelt pangale riski võtmata teenustasu.

Tõenäoliselt jäävad plaanist välja tehingud rahaturuinstrumentidega. Ka võivad piirangust pääseda tehingud valitsuse võlakirjadega, et "vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi kriitiliselt olulistel turgudel".

Michel Barnieri pressiesindaja Chantal Huges ütles, et ELi finantsvolinik plaanib avaldada oma plaanid kuu lõpus.

Hetkel kuum