Romet Kreek • 28. jaanuar 2014 kell 7:49

Fondijuht: praegune kriis on vana filmi kordus

Kuigi väikeste ja haavatavate majandustega 15 aasta taguseid arenevaid turge ei pruugi enam äragi tunda, on nad täna täpselt sama haavatavad sarnaste müügipaanikate tõttu.

Praegugi suhteliselt hoogsad majandused nagu Mehhiko ja Poola tunnevad tulipunktide nagu Türgi või Argentina mõju. On siiski kaheldav, et arenevad turud on suutnud muutuda vähimalgi määral immuunseks 15 aasta taguses laadis doominoefektide suhtes, vahendab Reuters.

Arenevate turgude tulekahju hakkab paistma üha sarnasemana varasematele valuutadest põgenemistele nagu 1997 alanud Aasia, Vene ja Ladina-Ameerika kollaps.

Fondihalitseja Fidelity üleilmne investeerimisjuht Dominic Rossi näeb praegust kukkuvate valuutade, aktsiate ja võlakirjade lainet nagu juba nähtud filmi.

"Seda filmi oleme juba näinud," ütles ta. "Üks arenev turg kukub teise järel nagu dominokivikesed. Nõrgemad esimestena nagu Argentina ja Türgi, milele varsti järgnevad Brasiilia, Venemaa ja teised."

Arenevaid turge on elavdanud hiljutistel aastatel hiigelmahtudes odav raha, mille on loonud USA keskpank ja mis leidis kõrgema tootluse otsingutel tee arenevatesse majandustesse. Kui nüüd USA keskpank tõmbab meetmete mahte tagasi, pöörduvad rahavood ning suurimate poliitiliste ja majanduslike probleemidega majanduste valuutad kannatavad.

Eelmise kriisiga võrreldes pole investorite käitumine nii palju muutunud, kuigi praegu on paljudel arenevatel majandustel valuutareservides triljonid dollarid.

Selgunud on ka kolm põhjust, miks turud võivad taas kannatada kapitali väljavoolu tõttu.

Esiteks on aastakümne jooksul arenevatele turgudele voolanud tohutult toonasest rohkem raha, mis võib tagasi voolata.

Teiseks on arenevad turud end üha enam rahastanud võlakirju emiteerides, võrreldes eelnenud kriisi eelse otseste pangalaenude võtmise abil, mis arenes välja välispankade ning firmade ja maade pikaajaliste suhete tulemusel.

Kolmandaks on tohutult kasvanud börsidel kaubeldavad arenevate turgude fondid, mis on toonud piirkonda raha ja mis jätab need nüüd avatuks raha väljavoolule.

"Kui arenevatel turgudel on head ajad, siis näiteks krediidi andmisel eristatakse riike nime järgi," ütles Fidelity üleilmne investeerimisjuht. "Kui aga asjad lähevad halvaks, siis unustatakse nimed ja kõik on vaid üldine makroteema. Unustatakse erinevused – nad on ju kõik arenevad majandused," lisas Dominic Rossi.

Rahvusvahelise rahanduse instituut prognoosis, et alates 2005. aastast on arenevad turud meelitanud ligi umbes seitse triljonit dollarit seguna otseinvesteeringutest tootmisesse ja teenustesse, ülevõtmistest ja ühinemistest ning investeeringutest aktsiatesse ja võlakirjadesse.

JPMorgan prognoosis, et arenevate turgude võlakirju on üleval kümne triljoni dollari jagu võrreldes 1993. aasta 422 miljardiga.

Lipperi fondiandmete kohaselt on kümne aasta jooksul olnud arenevatele turgudele raha netosissevool võla- ja aktsiafondidesse 412 miljardi dollari kanti.

Kahjumid ühel või teisel turul ei jäta fondijuhtidele teist valikut kui likvideerida ka mujal fondi investeeringuid, kui investorid võtavad fondist raha välja, et kaitsta fondi osaku puhasväärtust.

"Nii nagu ETFid lasid buumiaastatel kuuma raha turgudele paigutada, laseb see sellel nüüd lahkuda," ütles De Vere investeerimisstrateeg Tom Elliott.

"Oleme täiemahulise finantsnakkuse meeleolus. Ei ole mõtet kuigi palju aega kulutada valikutele, kui meie ees seisab sügav turukriis nagu see, mida me praegu tunnistame," ütles Societe Generale'i arenevate turgude strateegia juht Benoit Anne. "Müüge praegu lihtsalt valimatult."

Hetkel kuum