Koit Brinkmann • 13. märts 2014 kell 16:13

Superlüps Paldiskis

Paldiski linnale kuuluv kommunaalettevõte oli pea kolme aasta jooksul firmat juhtinud kohalikule ärimehele lüpsilehmaks.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude uurijad on algatanud uurimise.

Selle nädala kolmapäeva hommikupoolik Paldiskis OÜ I.V.A.P.G. värava taga. "Mida te pildistate siin! Kaduge minema, tegelege oma asjadega! Ma tulen lõhun fotoaparaadi ära! Žurnalistõ bl..d!" karjub siilipeaga noorem mees Äripäeva ajakirjanike peale vene keeles. Enda tutvustamise palve peale veelgi rohkem närvi läinud mees on arvatavasti Paldiski Linnahoolduse endise juhatuse liikme Igor Pivovarovi poeg. Tunnike varem oli tema isa telefonis vabandanud, et hoolimata varasemast lubadusest, soovitas advokaat tal siiski ajakirjanikega mitte kokku saada ja kommentaare mitte anda..

Mõned nädalad varem toimunud Paldiski linnavalitsuse istungil rääkis linnale kuuluva Paldiski Linnahoolduse OÜ juhatuse liige Kaupo Kallas, kes on ühtlasi ka linna volikogu esimees, et ettevõttel on vaja tehnika hoidmiseks osta ligi 16 400 euro eest telkhall. Selleks soovib ta saada linnavalitsuse nõusolekut.

Abilinnapea Eldar Toonverk uurib Kallaselt, et ettevõte ostis juba 2012. aastal üle 16 000 eurot maksva kaarhalli ning lasi sellele koostada 6000 euro eest dokumentatsiooni. Mis sellest hallist on saanud?

"Seda kaarhalli ei saa kasutada," teatab Kallas.

Aastaid kestnud kantimine

Just nende linnavalitsuse istungil räägitud mõne lause tagamaid uurima hakates jõudsime eelmisel aastal koostatud volikogu revisjonikomisjoni kontrollaktile, mis kirjeldab üsna nahaalselt aastaid kestnud rahakantimise.

Paldiski Linnahooldus on ainuke linnale kuuluv ettevõte, mille kaudu liigub kohalikus mõistes arvestatav hulk raha. Ettevõte osutab teenust vee-ettevõtjana ning heakorra, teehoolduse jm teenuseid. Hiljuti käis ettevõte kaudu ka miljoneid maksnud Paldiski linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamise projekt.

Linnas aktiivsete inimeste jaoks pole suur saladus, kes mis äriga Paldiskis tegeleb ja kuidas raha kokku ajab. Igor Pivovarov on linnas tuntud ärimees, kes on mitmesugust äri ajanud juba 1990. aastatest. Linnapea Jaan Mölderi ajal sai tema ettevõte linna prügila haldajaks, samuti tegeles ettevõte jäätmeveoga.

Kui 2010.aasta algul määrati Pivovarov Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmeks, kuid see ei takistanud tal edasi jäämast samas valdkonnas tegutseva enda firma OÜ I.V.A.P.G. juhatusse. Nagu tagantjärele selgus, sai tema firmast linnaettevõtte puuk.

Toome teie ette väljavõtted Paldiski linnavolikogu eelmise aasta kevadel avaldatud revisjonikomisjoni kontrollaktist, millest selgub, kuidas ja kellega põimusid Pivovarovi isiklikud ja linnaettevõtte ärid ning milline oli nendes asjades tollal linnapeaametit pidanud Keskerakonda kuuluva Kaupo Kallase roll. Revisjonikomisjoni kuulus ka praegune abilinnapea, varem politseinikuna töötanud Eldar Toonverk.

Külma kõhuga ärakasutamine

Paldiski Linnahoolduse töötajate küsitlemisel selgus revisjonikomisjonile, et linnaettevõtte töötajad remontisid oma tööajast Pivovarovi firma tehnikat Paldiski Linnahoolduse territooriumil ja töökojas. Samuti hoiti OÜ I.V.A.P.G. töövahendeid ja tehnikat linnaettevõtte territooriumil.

Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid ka Pivovarovile ja tema firmale kuuluvaid kinnistuid ning Paldiski Linnahoolduse veoautoga veeti OÜ I.V.A.P.G. nimel müüki linnaettevõttele kuuluvat metalli ja puitu.

Vähe sellest, Pivovarov võttis Paldiski Linnahooldusesse lukksepp-keevitajana tööle poja Roman Pivovarovi, kelle palk oli tunduvalt kõrgem teiste Paldiski Linnahoolduse spetsialistide palgast. Enamiku tööajast tegeles poeg aga koos teise Paldiski Linnahoolduse mehaanikuga OÜ I.V.A.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

Kui Paldiski linn tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raiet ja töö tegi ära linnaettevõte, siis paberite järgi kasutati alltöövõtjana Novatriz OÜd, mille omanikeringis on varem olnud ka Pivovarov. Novatrizi praeguse ühe osaniku Jevgeni Sadovski ema Jelena Sadovskaja oli aga nii Paldiski Linnahoolduse kui ka sellesama Novatrizi raamatupidaja.

Pivovarov pidi nende jamade tõttu Paldiski Linnahoolduse juhatusest lahkuma 2012. aasta novembris. Küll on tema abikaasa, Kaupo Kallase erakonnakaaslane Keskerakonnas, Valentina Pivovarova saanud samasse ettevõttesse tööle. Pivovarova, kes juhtis volikogu eelmises koosseisus eelarve- ja arengukomisjoni, seekordsete valimiste järel, volikogusse ei pääsenud. Praegu on tema nimel ka OÜ I.V.A.P.G.

Taust

Kaupo Kallas oli linna valimisliitude kaudu kontrollivatele suurärimeestele - Paldiski Põhjasadama omanikule Aleksei Tšuletsile ja Alexela suuromanikule Heiti Häälele - omal ajal vajalik tollase Paldiski peremehe Jaan Mölderi mahavõtmiseks. Seejärel hakkas suurärimeeste heakskiidul algul Paldiski abilinnapeaks ning hiljem linnapeaks saanud sotsiaaldemokraat Stanislav Tšerepanov tuhnima linnaettevõtte tehingutes ning Kallas sattus põlu alla. Seejärel istus ta istus kuni eelmise aasta sügisel toimunud volikogu valimisteni opositsioonis. Revisjoniakti, mille koostajad olid Tšuletsi juhitava valimisliidu liikmed, koostamise arutamise ajal märkis Kallas volikogus kibedalt, et tegemist on tellimustööga ning talle on teada, kes selle tellis.  

Igatahes esitas volikogu akti tulemusel avalduse kriminaalasja algatamiseks.

"Avalduses toodud asjaolude kontrollimiseks alustati kriminaalmenetlust omastamise paragrahvi alusel ja kriminaalasi on keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos eeluurimisel. Kahtlustust ühelegi isikule esitatud ei ole," teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Arno Põder uurimise hetkeseisust.

Praeguseks on Kallas jälle linnas tehtud mees. Kuna Tšuletsile oli teda vaja volikogus ainuvõimu kindlustamiseks, valiti ta volikogu esimeheks ja temast sai ka uurimise all oleva Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige. Juhatuse teine liige on aga valimisliidu Paldiski Sadam nimekirjas volikogusse valitud Konstantin Tšertšik, kes on omakorda politsei uurimise all seoses häälte ostmise kahtlusega. Tsertšik on olnud ka Igor Pivovarovi äripartner Nordic Trade Group ASis.

Kallasel ei olnud teema teadasaamise järel sel nädalal kokkusaamiseks aega. "Ma lihtsalt saan aru, et selle teemaga on meie opositsioon tugevalt tegutsenud ja sellele tuleb vastata ainult kirjalikult," põhjendas ta.

Ka revisjoniakti üks koostajatest, praegune abilinnapea Eldar Toonverk sõnas, et vastavalt majasisesele kokkuleppele suuliselt ei kommenteerita. Tervele reale kirjalikele küsimustele vastas ta aga napilt. "Vastan Teile üheselt, minu seisukoht oli väljendatud Paldiski linnavolikogu  revisjonikomisjoni aktis ja mille juurde jään ka nüüd. Uue kaarhalli ostmiseks luba linnavalitsus ei andnud, kuna leidis, et tuleb ära paigutada vana kaarhall," sõnas Toonverk.

INTERVJUU

Kaupo Kallas: Linnaettevõttes oli kõik korrektne

Milline on Teie arvamus Paldiski Linnahoolduse juhtimisest ja tehingutest Igor Pivovarovi juhatuse liikmeks olemise ajal?

Paldiski Linnahoolduse OÜ juhtimine ja tehtud tehingud olid korrektsed. Need tehingud, mis ei olnud Paldiski Linnahoolduse OÜ-l  igapäevased, nende kohta küsiti alati linnavalitsuselt (mitte ainult linnapealt) luba. Näiteks uue traktori ostmisel. 

Kas kriminaalasja algatamine oli õigustatud?

See, et kriminaalasi püsti pandi, on suuresti kunagise linnapea Stanislav Tšerepanovi töö. Ta tegi seda eelkõige selleks, et enne 2013. aasta valimisi kõrvaldada ebameeldivad konkurendid. Tšerepanov tegi avalduse juba 2012. aasta lõpus Põhja politseiprefektuurile, kuid ei läinud seekord õnneks. Ju siis leiti politseis, et pole alust alustada kriminaalasja. Sellega aga Tšerepanov ei nõustunud. Ta võttis linna raha eest oma tuttava advokaadi ja see kirjutas mahuka avalduse, mille põhjal lõpuks siis algatati kriminaalasi. Minu hinnangul kriminaalasja algatamine polnud õigustatud. Toon vaid ühe näite paljudest: aktis oli vist kirjas, et linna paigaldati 25 pinki. Tegelikult aga on neid eri kohtadesse linnas paigaldatud vähemalt kolm korda rohkem. Küsiksin, kas saab sellist akti, kus valeandmed sees, võtta üldse tõsiselt?!

Aga muide, mõni nädal tagasi tegi revisjonikomisjon uue akti, kus on ära toodud linnavalitsuse vead ja puudused. Tuletan meelde, et siis oli linnapea Tšerepanov. Sellest tuleb välja vähemalt kaks väga tõsist rikkumist, mis võib huvi pakkuda ka uurimisorganitele. (Tšerepanovil lasti olla linnapea vaid 8 kuud - toim) 

Kuidas sai Teie linnapeaks oleku ajal tekkida selline olukord linnale kuuluva ettevõtte juhtimisel ja majandamisel, nagu revisjonikomisjoni aktist välja joonistub?

Nagu eelpool kirjeldasin, ei saa enamust seal kirjeldatud asju tõsiselt võtta, sest tõde on kohati väga tugevalt moonutatud.

Kas tunnete end vastutavana nende asjade eest?

Kõik ametnikud teevad oma tööd vastavalt oma pädevustele. Kui midagi pole valesti tehtud, siis mis vastutusest siin rääkida saab? Linnavalitsuse poolt on otsustajad ja vastutajad kõik linnavalitsuse liikmed ja see mis toimub Paldiski Linnahoolduses, siis on  vastutajaks juhatus.

Hiljuti küsis Paldiski Linnahoolduse juhatus linnavalitsuse nõusolekut telkhalli ostmiseks. Samal ajal on ettevõte juba 2012. aastal soetanud kaarhalli, mida aga ei saagi kasutada. Miks ei saa kaarhalli kasutada ja mida võetakse kaarhalliga ette?

Telkhalli ostmine plaaniti teha seetõttu, et kaarhallile ei olnud veel hiljuti sobivat asukohta. Nüüdseks on see aga leitud ja ma usun, et kaarhall pannakse veel selle aasta jooksul püsti. Telkhalli ostmisest seega oleme loobunud.

Revisjoniaktist selgub, et väidetavalt andsite Teie Igor Pivovarovile suulise loa kaarhalli ostmiseks. Kas Paldiski Linnahoolduse OÜ-l oli linnavalitsuse luba kaarhalli ostmiseks?

Igor Pivovarovil oli selleks olemas täielik õigus, sest tema pädevus oli siis tegelikult 2-3 korda suuremgi kui kaarhalli ostmiseks. Eraldi luba selleks tehinguks polnud vaja linnavalitsusel anda.

Kas vastab tõele, et Valentina Pivovarova töötab Paldiski Linnahoolduse OÜs?

Jah, töötab.

Kas Paldiski Linnahoolduse OÜ on lepingulistes suhetes OÜga I.V.A.P.G.?

Ei ole.

INTERVJUU

Igor Pivovarov: Mina olen ausalt töötanud

Enne, kui advokaat jõudis Pivovarovile soovitada teemat mitte kommenteerida, rääkis ta eelmisel päeval telefonis üsna pika jutu maha.

"Ma arvan, et (naerab) te helistate… seal on kaks inimest, härra Tserepanov ja härra Pitšugov (Paldiski linna volikogu eelmine esimees Nikolai Pitšugov - toim), te nende palvel helistate. Sellepärast, et see oli nende intriig. Meid oli enne valimisi vaja panna halba valgusesse. Tšerepanov andis ühe korra asja politseisse, avaldus lükati tagasi. Siis ta soovis volikogu kaudu, et enne valimisi inimesed arvaksid, et me tegime midagi halba. Meie tegime kõik hästi. See akt on täis absurdseid süüdistusi. Nagu ka see legendaarne pinkide lugu. Me valmistasime 80 pinki, aga härra Tserepanov luges neid kokku ainult 25 tükki."

Teie arvates on need andmed aktis kõik väljamõeldis?

"Jah. Selles ma olen sada protsenti veendunud. Kui te olete õiglane ajakirjanik, võite sõita linna vaatama. Angaari ma tõesti ostsin, see oli Paldiski Linnahooldusele vajalik. Teate, inimesed linnas nägid meie tööd ja ma olen kõikide nende punktide kohta valmis vastama. See on poliitika, mõistate! Väga kahju, et meie linnas toimetavad poliitikud, aga mitte ettevõtlikud inimesed."

Kui lugeda seda akti punkt-punktilt, jääb küll mulje varguste reast linnaettevõttes?

"Ma olen härra Tšerepanovi kohta väga palju asju kuulnud, mis toimus Vene Erakonnaga. Seal olid samasugused süüdistused ja intriigid. Ta ongi selline inimene. Kahju, et linn kannatab selliste asjade pärast.

Nüüd peab politsei linnaettevõtte tehingutega tegelema?

"Politsei arvatavasti tegeleb, ma ei teagi. Mind pole keegi politseisse kutsunud. Vaikus on. Ma arvan, et nad on arukad inimesed ja oskavad lugeda. Kui ma ostsin Tartust selle angaari kuulutuse peale, siis mida ma kriminaalset tegin? Selgitage mulle."

Aktis kahtlustatakse, et tehingud on tehtud variisikute kaudu?

"Mina olen seda angaari müüjat ühe korra näinud, Tartus. Siis kui käisin seda angaari vaatamas. Mul oli luba ja volitus kuni 42 000 euro suurusteks ostudeks. Millegipärast nüüd räägitakse, et luba ei olnud. Linnahoolduses on dokumendid. Las see kriminaalasi lõpeb ja me anname ise asja kohtusse.

Te olete ammune Paldiski elanik ja pikalt ka äri ajanud. Olete kõiki võime linnas näinud ja neid võimuga kaasnevaid intriige?

Jah, Paldiski on väga huvitav linn. Varem oli härra Mölder linna peremees. Aga ta ei teinud mitte midagi. Minul elavad Paldiskis lapsed ja lapselapsed ja mina tahan, et siin oleks hea elada. Ma olen linnas palju head teinud ja härra Tserepanov on oma intriigidega mind alandanud. Piinlik, et Tšerepanov tuli, valitses pool aastat ja linn oli peaaegu pankrotis. Ta tegi paljusid asju valesti. Ma olen juba niipalju elanud, et tean, kes maksab, see tellib ka muusika. Praegu makstakse teile ja teie teete sellist muusikat nagu vaja."

Te olete ise maksnud, et nii hästi teate?

"Ei, elu on näidanud seda. Mõistate? Mina ei ole kellelegi maksnud ja ei kavatse maksta. Mina olen ausalt töötanud."

Hetkel kuum