Äripäev • 11. aprill 2014 kell 8:44

Uus automaks maksustab topelt

Automaksu seaduseelnõu järgi tekib käibemaksuga topeltmaksustamine kõikidel ettevõtjatel, kes kasutavad ametiautosid ettevõtluses vahemikus 50-99%, leiavad esindusorganisatsioonid, kes eile esitasid ühise seisukoha eelnõu kohta.

Möödunud aasta detsembris arutasid esindusorganisatsioonid ühiselt rahandusministeeriumi poolt vabariigi valitsuse istungile saadetud seaduseelnõu, mille kohaselt oleks pidanud ettevõtjad hakkama esitama 1000euroste ostu- ning müügiarvete kohta andmeid otse maksuhaldurile ning autodega seotud sisendilt sisendkäibemaksu mahaarvamist oleks piiratud 50%ga.

Eelnõu on vaid kosmeetiliste muudatustega taas arutelus ning sellest ajendatuna kutsus EVEA selle nädala teisipäeval ettevõtjate esindusorganisatsioone ühise laua taha, et kooskõlastada omavahel seisukohti eelnõu osas ning teha pöördumine riigikogu rahanduskomisjonile.   

Koosviibimisel leidsid esindusorganisatsioonid, et kuigi eelnõu seletuskirja mahtu on suurendatud, siis paraku esindusorganisatsioonide varasematele ühistele seisukohtadele ning ettepanekutele on vastatud vaid osaliselt ning ka ettepanekuid ei ole sisuliselt analüüsitud.

Ühe aspektina märkisid osalenud institutsioonid oma eilses pöördumises, et uue maksustamise korra kohaselt tekib käibemaksuga topeltmaksustamine kõikidel ettevõtjatel, kes kasutavad ametiautosid ettevõtluses vahemikus 50-99%, sest sisendkäibemaksu lubatakse maha arvata vaid 50%. Sisuliselt tähendab see, et keskmisest kallimate autode puhul hakkab käibemaks osaliselt asendama erisoodustuse tulumaksu ja sotsiaalmaksu. Muudatusest võidavad kõige rohkem avaliku sektori ametiautode kasutajad, sest erisoodustuse väärtused jäävad samaks ning täiendavat käibemaksukohustust võrreldes praeguse korraga ei teki, kui avaliku sektori üksus ei ole käibemaksukohustuslane.

Eile välja saadetud seisukohtadele ning küsimustele andsid oma heakskiidu kokku kaheksa esindusorganisatsiooni.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA);Eesti Maksumaksjate Liit (EML);Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL);Eesti Laevaomanike Liit (ELL);Eesti Turbaliit;Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK);Eesti Liisingühingute Liit;Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete  Eesti Liit (AMTEL)

Hetkel kuum