TASUTUD TÖÖKUULUTUS: Pakume tööd looduskaitseosakonna juhatajale

06. mai 2014, 10:13

 

Ametikoha põhieesmärk on looduskaitseosakonna juhtimine ning töö planeerimine tagamaks üleriigiliselt looduskaitse suunal riikliku järelevalve koordineeritus ja ühtlustamine Keskkonnainspektsiooni eesmärkide täitmiseks, sealhulgas
  • looduskaitse valdkonna ühtsete seisukohtade väljakujundamine, sh  juhendmaterjalide, protseduuride ja metoodikate väljatöötamise koordineerimine
  • looduskaitsejärelevalve  valdkondlike arengute analüüsimine ja hindamine ning  valdkondlike arengukavade koostamises osalemine, valdkonna arenguks juhtkonnale ettepanekute tegemine
  • looduskaitse valdkonna järelevalvetoimingute üle kvaliteedikontrolli korraldamine
  • looduskaitset reguleerivate õigusaktide toimimise ja mõju analüüsi teostamise korraldamine
  • inspektsiooni välissuhtluse korraldamine metsaseaduse, looduskaitseseaduse, jahiseaduse, loomakaitseseaduse ja nende alamaktide reguleerimisvaldkonnas
  • inspektsiooni esindamine suhetes teiste riigiasutuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega vastavalt pädevusele
  • teiste struktuuriüksuste ning järelevalveametnike nõustamise korraldamine
  • meeskonna motiveerimine ja arendamine 
  • osakonna tööga seotud struktuurifondide projektide, riigihangete ja lepingute ettevalmistamine koostöös tugiosakondadega
  • vajadusel õiguserikkumiste kohtueelne menetlemine ning Keskkonnainspektsiooni   esindamine kohtus

Ootused kandidaadile:
  • teise astme kõrgem haridus, soovitavalt looduskaitse, metsanduse- või õigusalane
  • töökogemus looduskaitse valdkonnas vähemalt 5 aastat
  • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat
  • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd
  • hea analüüsi- ja sünteesivõime, võime kiiresti ning adekvaatselt reageerida muutustele
  • suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest
  • võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
  • võime pingelistes olukordades säilitada lahendusele orienteeritud suhted
  • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi protsesse ja lahendusi ning neid ellu viia
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
  • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
  • vastavus teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele 
  • lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele
  • kehtivate autojuhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume:
  • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas
  • erialaseid täiendkoolitusi
  • kaasaegseid töövahendeid ja –tingimusi
  • palka 2 135 eurot kuus (brutopalk)

Tööle asumine: kokkuleppel
Teenistuskoha aadress: Kopli 76, Tallinn

Kandideerimiseks saata hiljemalt 15.05.2014 kaaskiri ja CV märgusõnaga „Looduskaitseosakonna juhataja“ läbi CV- Keskuse, CV- Online või e-posti aadressile katrin.norvet@kki.ee.

Kaaskirjas palume põhjendada, miks soovite kandideerida, mida soovite tööalaselt saavutada ning miks sobite sellele ametikohale.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
07. May 2014, 18:35
Otsi:

Ava täpsem otsing