Koit Brinkmann • 14. mai 2014 kell 11:47

Palo küsib Pentus-Rosimannuselt abi

Majandus- ja taristuminister Urve Palo saatis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele kirja, millega palub koalitsioonilepingule viidates koostada analüüs Eesti Energia Iru prügipõletustehase toetuse kaotamise mõjudest.

"Palume keskkonnaministeeriumil koostada mõjuanalüüs tõhusal koostootmisrežiimil jäätmetest toodetud elektrienergia toetamise kaotamisega kaasneva mõju osas jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise edendamisele," kirjutas Palo.

Keskkonnaministeeriumi mõjuanalüüs loodetakse saada hiljemalt juunikuu lõpuks.

Teatavasti kirjutati Reformierakonna ja sotside koalitsioonilepingusse suuresti sotsiaaldemokraat Rainer Vakra eestvedamisel punkt, millega nähakse ette tõhusal koostootmisrežiimil jäätmetest toodetud elektrienergia eest toetuse maksmise kaotamine.

"Koalitsioonileping näeb ette elektrituruseaduse § 59 lõike 1 punktis 3 nimetatud tõhusal koostootmisrežiimil jäätmetest jäätmeseaduse tähenduses toodetud elektrienergia eest toetuse maksmise kaotamist eesmärgiga edendada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist," märkis Palo kirjas keskkonnaministrile.

Ainuke selline elektrienergia tootja on Iru prügipõletustehas ning vastavalt praegu kehtivale elektrituruseadusele tehasel on tal õigus toetust saada 12 aastat.

Eesti Energia on hinnanud toetuse kaotamise seadustamise hinnaks 50 miljoni eurot ehk just nii palju väheneb Iru prügipõletustehase väärtus. Lisaks toob otsus suure tõenäosusega kaasa prügiveohindade märgatava hinnatõusu.

Oponentide arvates on prügi masspõletamine aga märgatavalt vähendanud motivatsiooni prügi sorteerida.

Hetkel kuum