18. juuni 2014 kell 13:09

Seadusemuudatus suurendab inimeste privaatsust internetis

Majandusministeerium saatis täna kooskõlastusele seadusemuudatuse, mis suurendab inimeste privaatsust internetilehekülgede külastamisel.

Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise tulemusena muudab Eesti sarnaselt ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikidega kohustuslikuks nõusoleku küsimise nn küpsiste (cookie) salvestamiseks tarbijate arvutites.

„Küpsiste“ kasutamine annab infoühiskonna teenuste osutajatele võimaluse saada infot inimese eelistuste kohta, milliseid lehekülgi ta internetis külastab, milliseid otsingusõnu ta internetis kasutab jne. Info kogumise peamine eesmärk on tarbijale oma leheküljel kuvada talle potentsiaalselt huvipakkuvaid reklaame ja muud taolist infot. Eelnõuga nähakse ette üleminekuaeg vähemalt pool aastat alates selle vastuvõtmisest ning selle aja jooksul peavad infoühiskonna teenuse osutajad oma tegevuse uute reeglitega kooskõlla viima.

Samuti korrastab eelnõu nii numeratsiooni kui ka raadiosageduste kasutamise regulatsiooni.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum