1. september 2014 kell 11:00

Vaata, millised 20 e-teenust muutuvad kasutajasõbralikumaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium käivitas pilootprojekti, milles analüüsib üheksa riigiasutuse kokku 20 e-teenust eesmärgiga muuta neid kvaliteetsemaks ja kasutajasõbralikumaks.

„Valisime pilootprojekti 20 e-teenust, tuludeklaratsiooni esitamisest ja autojuhilubade eksamiaja broneerimisest kuni maksuvõla ajatamiseni ja ehitusloa taotlemiseni,“ selgitas ministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov. „Projekti jooksul saavad riigi IT-lahenduste tellijad parema ülevaate teenusedisaini ja IT-analüüsi pakutavatest võimalustest ning oskavad edaspidi nii uute kui ka olemasolevate e-teenuste arendamist targemini planeerida.“

Rozovi sõnul on seni olnud probleem, et e-teenuste hankimisel ei pööratud piisavalt tähelepanu eelanalüüsile, vaid keskenduti kohe lahenduste tegemisele. “Projekti eesmärk on, et riigist saaks targem tellija ja arendajate ning analüüsi teostajate põhipartner juba varases faasis,” ütles ta.

Analüüsitavad e-teenused on:

1. Hinnavalemi ja soojuse piirhinna kooskõlastamine - Konkurentsiamet2. Kõrgehitiste ja -rajatiste kooskõlastamine - Lennuamet3. Osa 66 lennundustehnilise töötaja loa taotlemine - Lennuamet4. Numbrimärkide tellimine ja hoiustamine - Maanteeamet5. Piirangute seadmine - Maanteeamet6. Eksamiaegade broneerimine - Maanteeamet7. Sõidukite registreerimise eelne dokumentide menetlemine (kallihinnalised sõidukid) - Maanteeamet8. Proovnumbrimärgi logiraamat - Maanteeamet9. Tuludeklaratsiooni esitamine – Maksu- ja Tolliamet10. Maksuvõla ajatamine – Maksu- ja Tolliamet11. Projekteerimistingimuste taotluse menetlemine - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium12. Ehitusloa taotluse menetlemine - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium13. Majandustegevusteate esitamine - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium14. Muu ehitise kooskõlastamine (maaparandus) - Põllumajandusamet15. Ettevõtte tunnustamine mahepõllumajanduses - Põllumajandusamet16. Teenuse avamine asutustele – Riigi Infosüsteemi Amet17. Raudteerajatiste ehituslubade menetlemine – Tehnilise Järelevalve Amet18. Kemikaalid – teabelehed – Tehnilise Järelevalve Amet19. Laevakülastuse registreerimine – Veeteede Amet20. Merel töötamise dokumentide väljastamine – Veeteede Amet

Kasutajasõbralikum e-teenus tähendab, et see on testitud nii teenuse sisu kui ka kasutaja vaatepunktist ja võimaldab tulevikus kõiki teenuseid senisest lihtsamini hallata. Pärast pilootprojekti õnnestumist vaadatakse üle teisedki riigi pakutavad e-teenused. Avaliku sektori e-teenuste arendamist toetatakse aastatel 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondidest kokku ca 80 mln euroga.

Projektis osaleb üheksa asutust: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Konkurentsiamet, Veeteede Amet, Lennuamet, Põllumajandusamet, Riigi Infosüsteemi Amet ja Maksu- ja Tolliamet. Projekt valmib 30.09.2014. Projekti teostajaks on disaini ja ärianalüüsi ettevõte Trinidad Consulting OÜ, allhankijana osaleb projektis PricewaterhouseCoopers Advisors OÜ.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum