16. september 2014 kell 6:47

Pöördmaksustus peletaks petturid

Rahandusministeerium ei toeta pöördmaksustamist, mida kiidab mitu ettevõtjat ja maksumaksjate liit. Ministeerium rõhutab, et tegemist on Euroopa Liidu direktiiviga, mida ei saa rikkuda.

Puidutöötlusettevõtte Toftan tegevjuht Martin Arula pakkus Äripäeva veergudel, et riik võiks maksusüsteemi muutmise asemel hoopis maksud kokku korjata ning see­läbi maksulaekumisi parandada. Üheks suurimaks riigi petmise kohaks pidas ta käibemaksupettusi ning tegi ettepaneku kehtestada kahjuritõrjeks kõigile kaupadele ja teenustele Eestis pöördkäibemaks.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et Euroopa Liidu liikmesriik ei saa oma suva järgi käituda. Ta nentis, et on erandeid, kus pöördmaksustamine on lubatud, ent seda siiski piiratakse. “Kahe süsteemi kõrvuti esinemine on risk pettusteks. Meil on positiivne kogemus kinnisvara, vanametalli ja väärismetalli alal, aga ebaõnnestunud katse puidu vallas,” kommenteeris rahandusminister.

Maksuamet ei pea pöördmaksustamist võlu­vitsaks käibemaksupettuste parandamise teel. Ameti hinnangul on pöördmaksu positiivne mõju küll see, et kaob ära võimalus kasutada fiktiivseid arveid, ent negatiivsena kasvab pöördmaksustamisega käibevarjamise maht. Seniste “arvevabrikute” ehk fiktiivsete müüjate asemele tuleksid nn variostjad. Kokkuvõttes hindas maksuamet, et pöördmaksustamine ei vähendaks Eesti-sisese müügi maksu­auku.

Lehis: ministeerium põikleb. Vastupidisel arvamusel on maksumaksjate liit, mille esindaja ja maksuteadlaste seltsi juhatuse esimees Lasse L­ehis ütles, et liit on varemgi pöördmaksustamist soovinud. Lehis nentis, et Eestis ei ole võimalik pöördmaksustamist kehtestada, sest Euroopa Liidu käibemaksu direktiiv ei võimalda seda kõigis valdkondades. “Me oleme seda välja pakkunud, aga ministeerium on põiklevaid vastuseid andnud. Nendele valdkondadele, kus ta on õigustatud, kus on suuremad riskid, võiks pöördmaksustamist rohkem olla,” rääkis ta.

Lehis lisas, et Euroopa Liidu käibemaksu direktiiv lubab teatud valdkondades pöördmaksustamist ise kehtestada ning teatud valdkondades tuleb kehtestamiseks luba küsida. “Me oleme koostöös nende valdkondadega ka seda välja pakkunud, näiteks puitu, ehitust. Metsatööstuste liit ja ehitajate liit on öelnud, et nad on sellega nõus ja nende arvates see sobiks,” märkis Lehis.

Maksuameti hinnangul suunab sektori- või kaubapõhine pöördmaks aga pettuse mõnda teise valdkonda. Seni rakendatud meetmetele tuginedes nendib amet, et pöördmaks aitab eelkõige olukorras, kus kaup müüakse Eestist välja. Riigi­sisese müügi puhul pöördmaks aga märkimisväärset võitu ei annaks.

Pöördmaksu kehtestamise sooviga on maksuhalduri poole sageli pöördunud ettevõtjad, kes tegelevad ekspordiga ning kellel on seetõttu pea iga kuu käibemaksu enammaks, mida riigilt tagasi küsitakse. Vältimaks tagastusnõuete kontrolliga seotud koormust, mis on sageli tingitud ebaausaks osutunud tehingupartnerist, soovitakse pöördmaksu: siis ei pea ise müüjale koos kauba hinnaga käibemaksusummat tasuma ning tasutud käibemaksu ei pea ka tagasi küsima.

Eestis kehtib pöördmaksustamine praegu metallijäätmetele, investeerimiskullale, väärismetallile ja väärismetalli sisaldavale metallimaterjalidele, vääriskividele ja kinnisasjale või selle osale, mille maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisest on maksukohustuslane kohustatud maksuhaldurit teavitama.

Maksumaksjate liit on välja pakkunud, et pöördmaksustatud võiks olla ka puit, kütused, ehitusteenused ja põllumajandussaaduste kokkuost.

Direktiiv lubab tähtajatult pöördmaksustada ehitusteenused, kinnisvaratehingud, kasutatud kaubad, nagu näiteks metallijäänused. Tähtajaliselt aga saastekvoodid, mobiiltelefonide tarned, gaasi ja elektrienergia tarned edasimüüjale, telekommunikatsiooniteenused, mängukonsoolide, tahvel- ja sülearvutite tarned, teravilja ja tehniliste kultuuride tarned, toormetallid ja metallide pooltooted, sealhulgas väärismetallid.

Liikmesriigid tohivad pöördmaksustamist kasutada ka erandkorras, kuid selleks tuleb esitada põhjendatud taotlus. Erandina on kasutanud pöördmaksustamist metsanduses Läti, Leedu ja Rumeenia, maksejõuetute ettevõtjate suhtes Leedu ja Rumeenia.

Suurbritannias, Saksamaal, Itaalias ja Austrias on erandina õigus kehtestada pöördmaksustamine mobiiltelefonidele ja integraallülitusseadmetele, näiteks mikroprotsessorid ja keskprotsessorid. Saksamaal rakendub pöördmaksustamine siis, kui tarne väärtus on vähemalt 5000 eurot. ­Ungari ja Rumeenia rakendavad pöördmaksustamist põllumajandustoodetele.

Mis on mis

Pöördkäibemaks:

kauba või teenuse käibemaksuga maksustamise kohustus lasub ostjal.kohustus tekib riigisiseste tehingute ja piiriüleste tehingute korral.rakendatakse 23 ELi riigis. Ei rakenda vaid Küprosel ja Maltal. ELi riikides rakendatakse pöördmaksustamist 18 valdkonnale. Kõige levinumad pöördmaksustamise valdkonnad on CO2-kvoodid ja vana­metall (17 liikmesriiki) ning ehitusteenus (12 liikmesriiki).Vähem rakendatakse pöördmaksustamist investeerimiskulla, kinnisvara soetuse, üle 325 tuhandiku puhtusega kulla, IT-komponentide ja mobiiltelefonide valdkonnas.

Autor: Marta Jaakson, Harry Tuul

Hetkel kuum