Marta Jaakson • 10 oktoober 2014

Hääl: kaevemahtude ümbervaatamine ei ole mõistlik

Kiviõli Keemiatööstuse nõukogu liige  Foto: Andras Kralla

Kiviõli keemiatööstuse OÜ nõukogu liikme Marti Hääle hinnangul ei oleks 2008. aastal määratud kaevemahtude ümbervaatamine täna ei mõistlik ega ka õigustatav.

„Põlevkivisektori kapitalimahukad investeeringud on üldjuhul vähemalt 30-aastase elueaga, seega 2008 antud kaevemahtude ümbervaatamine 2014 ei ole mõistlik ega õigustatav,“ kommenteeris Hääl.

Ta selgitas, et iga ettevõtja investeeringud ja äriplaanid ning seeläbi õiguspärane ootus tugineb ju sellel, et riigi poolt talle eraldatud kaevemahu ulatuses on ressurss tagatud vähemalt investeeringute kasuliku eluea lõpuni.

Kuna Nordic Tsement AS juhatuse esimees Meelis Einsteini hinnangul ei oma mahu piirang aga mingit tähtsust ning vajadus sõltub majandusolukorrast.

1. oktoobril esitas Viru Keemia Grupp keskkonnaministeeriumile taotluse tõsta kaevemahtu 1,6 miljoni tonni võrra. Keskkonnaministeerium taotlust aga ei rahulda kuna 2008. aastal paika pandud proportsioonidele ja maapõueseadusele tuginedes ei ole see lihtsalt võimalik. Ministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus selgitas, et ettevõtjatel on võimalus omavahel kaevemahtu muuta.

Hetkel kuum