Alyona Stadnik • 4. veebruar 2015 kell 12:03

Advokaadid: hinnakirja avalikustamine ei raputa turgu

Advokaadibüroo Borenius vanempartner Sten Luiga  Foto: Raul Mee

Advokaatide hinnangul ei ole õigusbüroo hinnakirja avaldamine midagi erakordset, enneolematut ega turgu raputavat. Selline avatus kasvatab õigusturgu ja varem või hiljem võtaksid ka advokaadibürood mingis mahus hinnakirjastamise üle.

Valdav osa Eesti advokaaditeenustest osutatakse büroo tunnihinna alusel, mis reeglina kõigub Eestis vahemikus 100-300 EUR büroo tunnihinna eest. Riigi õigusabi korras osutatava advokaaditeenuse büroo tunnihind on on kriminaal- ja tsiviilasjades praegu 40 EUR tund ja haldusasjades 72 eurot tund ilma käibemaksut.

Konkreetse teenuse osutamiseks rakendatav tunnihind sõltub teenuse osutamiseks rakendatud spetsialistide kvalifikatsioonist, keele oskusest, praktiliste kogemuste tasemest, kiirusest ja lisateenustest nagu projekti juhtimine, läbirääkimised, piiriülene töö, allhanketöö kasutamine, mitme keele paralleelne kasutamine jne.

Borenius on erinevatel ajaperioodidel püüdnud juurutada fikseeritud hinnaga teenuseid, kuid kliendid on jätkuvalt ka neile endile üllatuseks eelistanud tasuda pigem büroo tunnihinna alusel, kui fikseeritud hinnaga teenuse alusel.

Fikseeritud hinnaga teenus eeldab kliendilt suuremat kohanemist teenusega, kuid kliendid eelistavad pigem paindlikku rätsepatööd, mis kohandatakse kliendi vajadusteks.

Mida rohkem on klient valmis oma tegevust kohaldama standardiseeritud teenusega, sest suurem vajaduse tekib fikseeritud hinnakirjade alusel osutatavate teenuse järgi.

Suurematel turgudel Euroopas ja USA-s on trend järjest enam fikseeritud hinnaga müüdavate teenuste suunas, kuid meie väikesel eesti keelsel turul ei võimalda teenuste standardiseerimiseks ja tarbija koolitamiseks kulutatav ressurss ennast mõistliku aja jooksul tasa teenida.Allikas: Advokaadibüroo Borenius vanempartner Sten Luiga

„Eelkõige huvitab see teave tarbijat ja väikeettevõtjat, kellel on õigusteenuste tellimisega võib-olla vähem kogemusi,“ kommenteeris advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous juhtivpartner Toomas Vaher õigusbüroode hindade avalikustamist.

Õigusteenuste turg ja advokaaditeenuste turg ei ole päris kattuvad ja on suunatud osaliselt erinevale sihtgrupile. „Üldiselt on hinnatasemed ka advokaaditeenuste turul äriklientidele teada, kuigi tavaliselt ei ole hindu avalikult veebilehel väljas. Aga on olnud ka erandeid,“ sõnas Vaher. „Advokaaditeenuste turgu selline õigusbüroode hinnakirjade avaldamine ilmselt ei mõjuta kuidagi.“

Teenusepakkuja asi on end huvitavaks teha

Advokaadibüroo Borenius vanempartneri Sten Luiga sõnul on õigusbüroo hinnakirja avalikustamine tervitatav ja sarnaselt mistahes muu teenusega on see teenusepakkuja asi ennast potentsiaalsele kliendile huvitavaks teha. „Meie endi kogemus Boreniuses pigem näitab, et fikseeritud hinnaga teenuste puhul saab klient reeglina vähem, kui ootab, ja teenuse osutaja peab rohkem panustama, kui algselt äriplaanis ette nägi,“ sõnas Luiga. „Samas, kui õigusbüroodel õnnestub fikseeritud hinnaga teenusega saavutada mõlemapoolset rahulolu, siis jääb üle ainult õnnitleda ja advokaadibürood saavad eeskuju võtta.“

Luiga sõnul mõju õigusturule ei ole raputav või negatiivne. „Rätsepaülikonnad ja valmisülikonnad on suunatud erinevatele sihtrühmadele. Pigem võib see õigusturgu kasvatada ja tuua õigusturule kliente, kes seni polnud harjunud kvalifitseeritud õigusabi kasutama,“ selgitas Luiga. Ta peab teenuste standardiseerimist ja hinnakirjastamist tuleviku trendiks, mille varem või hiljem võtaks mingis mahus kindlasti üle ka advokaadibürood. „Õigusbürood võivad ennast puuduva regulatsiooni tõttu turul tunda oluliselt vabamalt kui advokaadibürood ja see annab neile teatava konkurentsieelise,“ tõdes Luiga.

Ta usub, et advokaadibüroode teenuste hinnad jäävad alati kõrgemaks õigusbüroode hindadest. „Samas usun, et Eesti advokaadibürood on paljudele klientidele oma kõrget kvalifikatsiooni ja paindlikku hinnapoliitikat suutnud juba tõestada ja massilist klientide äravoolu õigusbüroodesse ma praegu küll ette ei näe,“ sõnas Luiga. „Eks advokaadibürood õpivad ka muutunud trendidest ja kohanevad vastavalt - eluterve konkurents omavahel ja välispidiste konkurentidega muudab teenuse tarbijate jaoks kindlasti kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks.“

Advokaadibüroodel keeld peal

Luiga selgitas, et advokaadibürood võivad avaldada oma hinnakirju ja mingit probleemi ta selles ei näe. „Seaduse järgi peavad advokaadid oma kliente kõikidest kuludest ja tasudest teavitama ning advokatuuriseadus reglementeerib tasude struktuuri üsna detailselt,“ sõnas ta. „Mitteklientidele oma hinnastamispoliitika presenteerimine on maitse küsimus ja sõltub teenusepakkuja turundusfilosoofiast.“

Hinnakirjade vähese avaldamise on tinginud advokaadibüroodele aastaid kehtinud reklaamikeeld ja see trend kindlasti muutub tulevikus. „Reeglina ei ole suuri majandustehinguid nõustavate advokaadibüroode hinnakirjad eriti informatiivsed, sest hinnapakkumised koostatakse ikka lähtudes konkreetse asja lahendamiseks vajamineva kompetentsi ja asja enda keerukuse alusel,“ sõnas ta. Luiga tõi paralleele ehitusfirmadega - raske on öelda, et 10 meetrit maanteed maksab x eurot ja keskmise suurusega normaalne maja maksab y eurot. „Kuigi võib ka selliselt oma teenuseid pakkuvaid ehitajaid olla, kuid valdav enamus teeb ilmselt pakkumise lähtudes maja projektist ja tellija soovidest,“ märkis ta.

Luiga eeldas, et kuigi lähemas tulevikus osutatakse põhisosa advokaadi teenusest jätkuvalt büroo tunnihinna ja suuremate projektide puhul eraldi kokkulepete alusel, siis kindlasti liiguvad ka advokaadibürood sinna suunas, et lihtsamini standardiseeritavaid ja ettenähtava ressursiga osutatavaid teenuseid fikseeritud hinnakirja alusel tarbijatele pakkuda. „Usun, et nii mõnedki õigusbürood võivad siin ka advokaadibüroodele suunda näitavat eeskuju anda,“ märkis ta.  

Triniti kehtestas baashinna 10 aastat tagasi

Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Karmen Turgi sõnul hakkas ülesandetasu süsteemi advokaaditeenuse turul esimesena laialdaselt rakendama tema büroo juba aastal 2004. "Meie kliendid on kõik teadlikud, et kohtuasjade puhul on baashinnaks maakohtu aste 5000, ringkonnakohus 75% maakohtu taseme hinnast ning riigikohus omakorda 75% ringkonnakohtu tasemest," sõnas Turk. "Baashind muutub olenevalt vaidlusest – näiteks väga tõendite mahukas vaidlus, välismaise elemendiga vaidlus jne on koefitsient ning selle võrra baashind muutub," kirjeldas Turk.

Avalikustamine on advokaadibüroo jaoks natuke keerulisem kui õigusbüroo jaoks, sest advokaadid peavad lähtuma eetikakoodeksist ning hindade selline avalikustamine võib olla vastuolus nende reeglitega, sest võivad olla tõlgendatavad üleskutsega vaidlema, lisas Turk.

Äripäev kirjutas eile, et advokaadibüroodest lahkunud juristid Liis Halling ja Keit Kukk asutasid uue õigusbüroo Legal Room, mis uuendusena Eesti turul pakub õigusteenust fikseeritud ja kodulehel avaldatud hinnakirja alusel.

Hetkel kuum