Kaisa Gabral • 28. veebruar 2015 kell 6:15

Mõru soolaleivakutse tõukas kohtuvaidluseni

Vaivara Vallavanem Heiki Luts ei näe vallal süüd.  Foto: Peeter Langovits/Postimees/Scanpix

Sinimäe kooli ehitusega tegelenud ehitusettevõtja kannatus katkes hetkel, kui ta sai kutse kooli soolaleivapeole. Nimelt on Vaivara vallal kooli ehitajale tänaseni maksmata ligi 900 000 eurot. Põhjenduseks pooleli olev maja, kus õpilased juba sees õpivad.

Reede oli mõned aastad tagasi tulekahju tõttu peavarjuta jäänud Sinimäe koolipere jaoks rõõmupäev. Nende uus maja sai valmis ning seda tähistati soolaleivapeoga. Kutse peole said ka ehitusfirmad.

Pidulikku üritust varjutas aga tõsiasi, et vald ja ehitusfirmad peavad samal ajal tagatubades rahavaidlust. Kannatus läks krõksti katki ja ehitusfirmad AS Termentum ja KRTL OÜ andisid KRTLi juhatuse liikme Toomas Ruusi sõnul asja kohtule puremiseks.

"Juba viis kuud on trall käinud. Inimesed on koolis sees ja siis saadetakse kutse soolaleivapeole! No pidagu siis seda pidu, kool on valmis, näidaku seda inimestele siis. Pidu peaks ju väljas pidama, kui kool ei ole valmis!" oli Ruus pettunud. Ta lisas, et tema soolaleivapeole ei lähe. "Ei ole tuju minna," lisas ta.

Kool tegutseb pooleliolevas hoones?

Ruusi sõnul väidab Vaivara vald, et ehitus on lõpetamata. Kuid kui ehitus on lõpetamata, siis ei tohiks ju Ruusi sõnul koolil olla kasutusluba ning siis ei saaks ju ka lapsed koolis käia.

Tema sõnul vaieldakse hetkel terminite üle. "Nemad ütlevad, et ehitus on lõpetamata, meie ütleme, et need on pisi-vaegtööd. Need on kõik fikseeritud. 4-5 kuud kestab see vaidlus juba. Kui tõesti on midagi töödega väga nässus, siis oleksid nad võinud ju meid kohtusse anda? Kui ehitajal on tegemata 900 000 eest töid, siis miks on sisse kolitud?" ei mõista Ruus tekkinud olukorda.

Ehitusettevõtja sõnul on lepinguliste tööde mahu hind 3,1 miljonit eurot, sellest on vallalt laekunud tänaseks 2,2 miljonit eurot. Ruusi sõnul nõutaksegi nüüd kohtu kaudu saamata jäänud vahesummat, 900 000 eurot pluss intressid.

"Tundub, et neil puudub raha ja tegemist on sihiliku mänguga. Me ei saa seda tõestada, näeme ainult valla avalikku eelarvet. Jääb mulje, et see on pahatahtlik ja planeeritud tegevus. Ei saa olla nii, et kolm kuud oled juba koolis sees ja siis sellises proportsioonis ja mahus on ehitajale raha maksmata? Midagi peab olema tõsiselt viltu," rääkis Ruus.

Seda, kust vald raha võtma peaks, Ruus ei tea. Ning mis saab siis, kui seda raha ei leitagi, kas lapsed jäävad koolita? Ka seda Ruus ei tea. Kuid lisab, et loodab kokkuleppele jõudmist, sest nemad on kokkuleppe korral nõus kohtust hagi tagasi võtma. "Kohus andis neile 20 päeva aega vastuseks ja pakub rahumeelset kokkulepet. Me oleme valmis hagi tagasi võtma, kui jõuame lahenduses kokkuleppele. Kui kohtusse läheme, siis on see kolmeaastane kohtuvaidlus," nentis ehitusettevõtja.

Vallavanemal vaidlusest teine arusaam

Vaivara vallavanem Heiki Luts on nõus teemat kommenteerima e-kirja teel. Tema sõnul sõlmis vald eelmise aasta 22. jaanuaril Sinimäe koolimaja ehitamiseks töövõtulepingu ühispakkujatega KRTL OÜ ja Termentum AS. Ehitustööde tähtaega pikendati töövõtja ettepanekul, sest pinnasest leiti lõhkekehad, kuid tööde lõppemine nihkus kokkulepitust hilisemaks.

"Tegelikkuses ei ole kõik lepingujärgsed tööd valmis veel praeguse hetkeni, kuid kuna 10. novembril oli hoone põhiline kasutusvalmidus saavutatud, siis oli sellele võimalik väljastada kasutusluba. Märgitu ei tähenda samas seda, et lepingulised tööd oleks kõik lõpetatud või vastaks lepingujärgsetele kvaliteedinõuetele," selgitas Luts.

Hoonesse koliti sisse möödunud aasta sügisel ning laste õppetöö algas majas septembri asemel detsembris.

"Hetkel on probleem selles, et töövõtjad ei ole kõiki lepingujärgseid töid lõpetanud või pole teinud seda kvaliteetselt, samuti ei ole töövõtjad rahul, et peavad töödega hilinemise pärast lepingu alusel trahvi maksma," märkis Luts.

Ta lisas, et vald sai ajakirjandusest teada, et ehitajad on asja kohtusse andnud ning et enne täpsemate kommentaaride jagamist soovivad nad hagiavaldusega tutvuda.

"Oleme seisukohal, et vaidlusalused küsimused lahendatakse kohtus. Vaivara vald on tänasel hetkel täitnud kõik ühispakkujatega KRTL OÜ ja Termentum AS sõlmitud töövõtulepingu järgsed kohustused, mistõttu hindame töövõtja võimalikke nõudeid, mille täpset sisu me veel ei tea, väheperspektiivseteks," märkis Luts ja kinnitas, et Vaivara valla eelarves on raha koolimaja ehitamiseks sõlmitud lepingu mahus olemas.

TAUST:

2012. aasta sügisel puhkes Sinimäe koolis tulekahju. Tulest ja kustutustöödest sündinud kahju oli nii suur, et hoone taastamist ei peetud otstarbekaks. Juba 2013. aasta veebruaris telliti uue, koolimajast, lasteaiast ja spordihoonest koosneva hariduskompleksi projekt ning aasta pärast läks ehitus lahti.

Põhjarannik kirjutas toona, et koolimaja oli kindlustatud 1,7 miljonile eurole, hoone taastamisväärtuseks hindasid eri eksperdid aga 2,2-2,4 miljonit eurot. Vaivara abivallavanem Mati Männisalu lausus Põhjarannikule toona, et ekspert arvutas põlengu tõttu tekkinud kahjusummaks 760 000 eurot, kindlustusfirma maksis vallale välja ainult 520 000 eurot, tuues põhjenduseks, et tegemist oli alakindlustusjuhtumiga.

Vaidlus põlenud koolimaja eest makstud kindlustussumma pärast ajendas valda kohtusse pöörduma.

2014 detsember alustati uues Sinimäe koolis õppetööga, 3 kuud hiljem alustas ka lasteaed.

Tänavu 20. veebruaril andsid ehitajad OÜ KRTL ja AS Termentum Vaivara valla kohtusse.

Hetkel kuum