Äripäev • 10. september 2015 kell 10:54

Europarlament nõuab Eston Kohveri vabastamist

Eston Kohver Pihkva kohtumajas.  Foto: Postimees/Scanpix

Euroopa Parlamendis pandi täna hääletusele nn Eston Kohveri resolutsioon, mille vastuvõtmise poolt oli 378 saadikut - kuid vastu 111 saadikut ning 138 jäi erapooletuks.

Resolutsiooniga nõutakse, et Venemaa vabastaks Eston Kohveri, Oleg Sentsovi, Nadija Savtšenko ja Oleksandr Koltšenko. 

Resolutsioonis nõutakse tungivalt, et "Venemaa Föderatsioon tegutseks kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega, vabastaks Eston Kohveri viivitamatult ja tagaks talle turvalise tagasipöördumise Eestisse", vahendas EP pressiteenistus.

Saadikud mõistavad hukka Sentsovile ja Koltšenkole ebaseadusliku karistuse määramise ja nende vangistamise. Venemaad kutsutakse üles neid viivitamatult vabastama ja tagama nende turvalise tagasipöördumise Ukrainasse.

Samuti nõutakse kõigi ebaseaduslikult kinnipeetavate Ukraina kodanike, sealhulgas Nadija Savtšenko vabastamist.

Parlament palus nõukogul koostada ELi ühise nimekirja ametiisikutest, kes on vastutavad Kohveri, Savtšenko, Sentsovi Oleksandr Koltšenko röövimise, ebaseadusliku kinnipidamise ja neile karistuse määramise eest, kehtestada kõnealustele ametiisikutele kogu ELi hõlmav viisakeeld ja seda rakendada ning külmutada kõik finantsvarad, mis neil või nende lähikondsetele Euroopa Liidus on.

Resolutsioon võeti vastu häältega 378 poolt, 111 vastu, 138 erapooletut.

Hetkel kuum