Koit Brinkmann • 28. oktoober 2015 kell 14:30

Kohus mõistis Kohtla-Järve linnaisadelt üle miljoni

Jevgeni Solovjov ja Jüri Kollo  Foto: Andres Haabu

Viru maakohus tunnistas täna Kohtla-Järve linnajuhid süüdi korruptsioonis ning mõistis neilt linna kasuks välja kokku üle miljoni euro.

Viru maakohus tunnistas tänase otsusega Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi süüdi omastamises, konkurentsialastele süütegudele kihutamises, võltsimises, aususe kohustuse rikkumisega seonduvates kuritegudes, võltsitud dokumentide kasutamises ning usalduse kuritarvitamises. Kohus mõistis talle liitkaristuseks viie aasta pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele, kui isik ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Sama otsusega tunnistas maakohus Kohtla-Järve endise aselinnapea Jüri Kollo süüdi ametialases võltsimises ja omastamises ning mõistis talle liitkaristuseks nelja aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele, kui isik ei pane 5aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kollolt mõisteti Kohla-Järve linna kasuks välja 840 069 eurot ning Kollolt ja Solovjovilt mõisteti solidaarselt Kohtla-Järve kasuks välja 210 200 eurot.

Kohus mõistis Solovjovi õigeks altkäemaksu võtmises ettevõtja Nikolai Ossipenkolt, tema ettevõttelt AS N&V, Vjatšeslav Safonovilt ja OÜ-lt Värimal.

Kollo mõisteti õigeks usalduse kuritarvitamises ja ametialases võltsimises seoses Raudi kalmistuga, sest prokurör loobus süüdistusest.

Kummagi kohtualuse suhtes kohaldati lisakaristusena keeld töötada kolme aasta jooksul riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuses või asutuses.

Mõistliku menetlusaja möödumise tõttu lõpetas maakohus Vjatšeslav Safonovi konkurentsialase süüteo uurimise ning OÜ-l Värimal ei leidnud kohus süüd konkurentsialase süüteo toimepanemises.

Süüdimõistetud saavad otsuse vaidlustada seitsme päeva jooksul.

Kriminaalasja taust

Kaitsepolitseiameti poolt 2009. aastal algatatud kriminaalasjas süüdistati Solovjovi ja Kollot koos kohaliku suurärimehe Nikolai Ossipenkoga seotud ASiga N&V, ettevõtte tegevjuhtide Irina Lobkova ja Vjatšeslav Stankevitši ning Kohtla-Järve ehitusfirma Värimali ja selle juhatuse liikme Vjatšeslav Safonoviga Kohtla-Järve linna varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, ametiseisundi kuritarvitamises, konkurentsikuritegudes, hangete teostamisnõuete rikkumises ja seonduvate dokumentide vormistamises, aususe kohustuse rikkumisega seotud kuritegudes ning sellega seonduvates muudes kuritegudes.

Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teenuseid osutanud ASi N&V juhatuse liige Nikolai Ossipenko 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele kinnitamiseks valeandmeid tehtud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde kohta. Aktides kajastati muu hulgas lepingu raames teostatud tööde objekte, sisu, mahtu, maksumust ja teostamise aega, mille linnapoolne kontroll aktsepteeris. Lisaks vormistati tagantjärele ümber tööde vastuvõtu- ja ülevaatusakte ning ettevõtte Kohtla-Järve linnale esitatud eelarvet, et varjata ülemaksete ebaseaduslikkust.

Ossipenko pääses kohtumenetlusest, kuna eelmise aasta maikuus lõpetati Viru maakohtu määrusega parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes kriminaalmenetlus.

2009. aastal viis Kohtla-Järve linnavalitsus erinevate tööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks läbi hankemenetlusi ning hinnakonkursse, mille käigus kuritarvitas linnapea Solovjov süüdistuse järgi oma ametiseisundit, luues põhjendamatuid soodustingimusi tuttavatele ettevõtjatele. Samal aastal osutasid kolm ettevõtet Solovjovi palvel tema lähikondsetele varalise soodustusega teenuseid, mille eest lõi Solovjov ettevõtetele teatud soodsaid tingimusi.

Hetkel kuum