Äripäev • 21. detsember 2015 kell 7:54

Maksumaksjate liit pöördus kuluhüvitiste pärast kohtusse

Riigikogust lahkunud Priit Toobal kasutas selle aasta märtsil kuni juuni lõpuni ära kogu riigikogulase 3368eurose kuluhüvitise. Sellest summast 2490 eurot läks autokütusele.  Foto: Raul Mee

Eesti Maksumaksjate Liit taotleb Tallinna ringkonnakohtult, et tunnistataks ebaseaduslikuks riigiprokuratuuri otsus mitte alustada kuluhüvitiste asjas kriminaalmenetlust.

Riigiprokuratuur jättis läbi vaatamata maksumaksjate liidu (EML) kaebuse vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine, asudes seisukohale, et kaebuse võib esitada vaid kannatanu, kelleks on riigikogu kantselei.

Liit selgitab oma pressiteates, et ei nõustu seisukohaga, et kannatanuks saab end lugeda ainult riigikogu kantselei. Kriminaalmenetluse seadustik loeb kannatanuks füüsilise või juriidilise isiku, kuid kantselei ei ole neist kumbagi. Samuti puudub sel ametiasutusel järelevalve või muu sarnane pädevus - tegemist on riigikogu toetava ja teenindava asutusega.

Riigiprokuratuuri seisukoht toob kaasa olukorra, kus ametnikud või ka riigikogu liikmed saaksid ise otsustada, kas käituvad õiguspäraselt, ning ükski isik ega isikuid koondav ühendus ei omaks selles küsimuses kaebeõigust, sh õigust kohtu poole pöörduda, selgitas EML oma pressiteates.

Ka juhib EML tähelepanu, et paljudel juhtudel ei eeldagi kuriteokoosseis karistusseadustiku järgi kindlat kannatanut. Tegude puhul, millega kahjustatakse kas avalikku usaldust või näiteks konkurentsi, ei saa rääkida konkreetsest kannatanust. Sellest hoolimata võib kaebuse esitajal olla puutumus või huvi, mis väärib kaitset.

Maksumaksjate liit on mittetulundusühing, mille põhikirjas seatud eesmärk on kaitsta maksumaksjate õigusi ja huve.

Hetkel kuum