Äripäev • 1 jaanuar 2016

Minister Kruuse lasi VTA juhi ametist lahti

Veterinaar- ja toiduamet  Foto: Indrek Susi

Maaeluminister Urmas Kruuse vabastas 1. jaanuarist ametist Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori Ago Pärteli, kes andis alluvale korralduse edastada avalikkusele valeinfot mobiilse põleti Hurikan 1000E kasutamise kohta Tartumaal asunud seakatkukolde likvideerimisel.

„Distsiplinaarmenetluses tuvastatud asjaolude valguses pole praeguse peadirektoriga võimalik jätkata usalduslikku teenistussuhet. Avaliku teenistuse tippjuht ei saa endale sellist käitumist lubada ja sellele tuleb anda selge hinnang,“ lisas Kruuse.

Maaeluministeerium algatas 21. septembril distsiplinaarmenetluse veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärteli suhtes, et kontrollida võimalikku distsiplinaarsüütegu teenistuskohustuste täitmisel. Menetlust alustati, et kontrollida mobiilse põleti Hurikan 1000E kasutamise asjaolusid sigade Aafrika katku tõrjumisel, sh selle kohta avalikkusele ebaõige teabe edastamist.

Hetkel kuum