Virge Haavasalu • 28. jaanuar 2016 kell 11:30

Riigikantselei krediitkaardid katavad visiidikulusid

Presidendi kantselei.  Foto: Andres Haabu

Riigikantselei krediitkaartidega mullu kulutatud 23 000 eurost enamik on läinud peaministri ja delegatsiooni reisikulude katmiseks. Ühe korra on kaardi kasutamisel ka eksitud.

Riigikantselei

Valitsusasutus, mille eesmärk on toetada valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister.

Töötajaid on pisut üle 120. Enamik neist on apoliitilised ja jäävad ametisse ka peaministri ja valitsuse vahetumise korral. Ainult peaministri nõunike töö on seotud peaministri ametiajaga. Ligi kolmandik töötajatest on vanuses alla 35 aasta, 90 protsenti on kõrgharidusega, keskmine tööstaaž on seitse aastat ning 66 protsenti on naised.

Allikas: Riigikantselei 

Riigikantseleis on neli krediitkaarti: peaministri julgeolekunõunikul Kadri Peetersil, peaministri välisnõunikul Rein Tammsaarel, protokollijuhil Ülle-Marika Põldmal ja tippjuhtide kompetentsikeskuse juhatajal Eve Limbach-Pirnil, ütles riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus.

Krediitkaartide väljastamise otsustab riigisekretär. Krediitkaarte on lubatud Tiimuse sõnul kasutada tööga seotud erakorraliste kulude eest tasumiseks. Muid variante erakorraliste kulude katmiseks peale krediitkaardi ei ole.

2015. aastal oli krediitkaartide vahendusel tehtud kulu kokku 23 657,67 eurot. Krediitkaartide kontoväljavõttes olid kulud 23 165,20 eurot, millele lisanduvad eelmisel aastal ametist lahkunud välisnõuniku krediitkaardikulud (482,87 eurot) ning krediitkaardi väljastamise teenustasu 9,60 eurot.

Valdavalt tehti kulutusi peaministri ja teda saatva delegatsiooni visiitidel Liibanonis, Maltal, Ukrainas, Riias, Itaalias, Hiinas ja Dubais majutus-, esindus- ja vastuvõtukulude tarvis.  

Tiimus selgitas, et näiteks peaministri visiidil Liibanoni eelmise aasta augustis tasuti julgeolekunõuniku Kadri Peetersi krediitkaardiga kuue peaministri delegatsiooni kuuluva inimese majutuskulud. Peaministri majutuskulud tasus Tiimuse sõnul vastuvõtja.

Juhataja libastus

Tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn kasutas tema valduses olevat krediitkaarti transpordikulude katmiseks Londonis ja USAs, aga ühel korral ka erialaste raamatute (100 eurot) ja kontoritarvete (38 eurot) soetamiseks.

„Kuigi kontoritarbed ja raamatud on tööks vajalikud, oleks nende soetamine pidanud toimuma teistmoodi. Erakorralise kuluga tegu pigem ei ole,“ märkis Tiimus. „Oleme töötaja tähelepanu nendele mõlemale korrale juhtinud.“

Hetkel kuum