Äripäev • 4 veebruar 2016

Reinsalu põrmustas Ossinovski alkoholiseaduse muutmise kava

Reinsalu põrmustas Ossinovski alkoholiseaduse muutmise kava.  Foto: Eiko Kink

IRLi liikme Urmas Reinsalu juhitav justiitsministeerium jättis kooskõlastamata alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, sest leidis eelnõust 12 lehekülje jagu vigu ja puudujääke, kirjutas Delfi.

Reinsalu ministeerium sisuliselt põrmustab Ossinovski "alkoholivastase võitluse" eelnõu.

Justiitsministeeriumi hinnangul jäävad selgusetuks seaduse muutmise eesmärgid.

Justiitsministeerium toob põhjendused:- ei ole selge, millele eelnõuga planeeritud muudatused on peamiselt suunatud, kas alkoholismist tingitud tervisekahjude vähendamisele, alaealiste alkoholiga kokkupuute vähendamisele, riigi keskmise alkoholitarbimise vähendamisele või alkoholisõltuvuses inimeste hulga vähendamisele;- miks on eesmärkide saavutamiseks valitud just sellised meetmed ning miks ei ole välja toodud eesmärke võimalik saavutada vähemkoormavate meetmetega, mis muu hulgas on välja toodud ka rohelises raamatus;- hetkel ei saa lugeja eelnõu seletuskirja põhjal veenduda, et muudatused toovad kaasa soovitud ühiskondlikud tagajärjed.

Eelnõuga tutvunud justiitsministeeriumi hinnangul jääb selgusetuks, miks on otsustatud rakendada rangemat meedet kui see, mis on ette nähtud alkoholipoliitika rohelises raamatus, kus on pakutud meetmena välja võimalus pakkuda alkoholi degusteerimiseks üksnes alkoholi müügialal. Miks on leitud, et selline meede on eesmärgi saavutamiseks kõige kuluefektiivsem ning kaalub üles teised rohelises raamatus alkohoolsete jookide müügiedenduse piiramiseks ette nähtud meetmed?

Ministeerium leiab, et muu hulgas tuleb kindlasti analüüsida, miks on leitud, et regulatiivne meede täidab oma eesmärki paremini kui mõni rohelises raamatus välja pakutud mitteregulatiivne meede. Milline on sellise piirangu prognoositav tulem ja millele tuginedes on sellise järelduseni jõutud?

Samuti ei nõustu justiitsministeerium sellega, et muudatusest tulenevalt puuduvad ebasoovitavad mõjud jaekauplejatele. Nimelt on juba eelnevalt mõju ulatuse all mainitud, et muudatuse tagajärjel võib väheneda alkohoolsete jookide läbimüük, mis aga vähendab jaekauplejate käivet, seega tuleb ebasoovitavate mõjude riski all kindlasti seda käsitleda.

Kriitikas tuuakse välja, et suurem osa argumente on otsitud ega põhine ühelegi sisulisele analüüsile. Pealegi olevat eelnõuga totaalselt kiirustatud, mistõttu on jäetud tegemata isegi eelnõu väljatöötamise kavatsus.

Vaata eelnõu kooskõlastamata jätmise selgitusi siit.

Hetkel kuum