Marta Jaakson • 26. veebruar 2016 kell 14:15

Windoor astub võitlusse Kashastani riigiga

Windooriga sõlmitud projekti kogumaht oli 25 miljonit eurot.  

Windoor astub oma õiguste kaitseks Kasahstani riigi vastu ning teeb esimesi samme, et anda mitte enam riigiettevõte, vaid Kasahstani riik rahvusvahelisse arbitraažikohtusse.

Baltiiski Dom on Kasahstani firma ning Windoor ASi lepingupartner.

KredEx sõlmis Windoor ASi, Swedbanki ja Nordea pangaga krediidikindlustuslepingu.

Diplomat Stroi Service on Kasahstani välisministeeriumi ettevõte, mis käendas Baltiskii Domi tellimust ning seadis oma varadele hüpoteegi KredExi kasuks.

Stockholmi arbitraažikohus mõistis kasahhidelt välja 22,7 miljonit eurot. Kasahstani kohus pole arbitraažikohtu otsust veel tunnistanud.

„Tema ekstsellentsile Nursultan Nazarbayevile, Kashastani Vabariigi presidendile. Tema ekstsellentsile Karim Massimovile, Kasahstani Vabariigi peaministrile. Teade Windoori ja Kasahstani Vabariigi vahelise vaidluse kahepoolsete läbirääkimiste alustamiseks,“ seisab Soraineni pöördumises. Nii alustab Windoor läbirääkimisi mitte enam oma eksootilise äripartneri, Kasahstani firmaga Baltiiski Dom ja viimasele garantii andnud Kashastani riigifirmaga Diplomat Stroi Service, vaid riigi endaga. Kui läbirääkimised vilja ei kanna, algab rahvusvaheline vahekohtumenetlus.

„Kasahstani riik on kohustatud Windoori investeeringute kaitse lepingu kohaselt kaitsma, nüüd pöördubki Eesti firma Windoor kaitse saamiseks Kasahstani riigi vastu,“ selgitas Windoori esindaja, Soraineni partner ja advokaat Reimo Hammerberg.

Rahvusvahelisse arbitraažikohtusse andmisele eelneb kuuekuuline läbirääkimiste faas, mille jooksul on Kasahstani riigil ja Windooril võimalik kokkuleppele jõuda.

Aasta alguses võitis Windoor Stockholmi arbitraažikohtus võidu Kasahstani riigifirma Diplomat Stroi Service üle. Stockholmi vahekohus mõistis riigifirmalt välja enam kui 22 miljonit eurot koos viivistega. Kasahstani riik aga Stockholmi vahekohtu otsust ei tunnustanud.

Hammerbergi sõnul jäi otsust Kasahstanis tunnustamata kahel põhjusel.

Esiteks Diplomat Stro Service andis garantii Windoori lepingupartneri Baltiiski Domiga sõlmitud ehituslepingule. Kashastani kohus aga tühistas selle garantii.  

Teiseks on Kashastani riigifirmal Diplomat Stro Service võimalik Stockholmi arbitraažikohtu otsus vaidlustada.

Hammerberg selgitas, et kuna Kasahstani riik Stockholmi vahekohtu otsust ei tunnustanud ning on Windoori süsteemselt takistanud, astutaksegi järgmine samm riigi enda vastu.

Viimasel paaril aastal põnevust ja ärevust tekitanud ärisuhtlus Kasahstaniga on aina keerulisem. Kashastanis sõlmitud lepingute ümber toimuv on kõike muud kui tavapärane Eesti ärimaastikul sõlmitud tehing, sisaldades võltsimiskahtlusi ning vahetatud lehti, formaalseid investeerimislepinguid, mis Kasahstanis on hinnatud õigustühiseks.

Kohtuvaidluses KredExiga märkis KredExi esindaja Paul Keres, et Windoor on Kasahstani läinud investori ja arendaja, mitte tarnija ja ehitajana. Kuigi rahvusvahelise vahekohtu menetluses on Windoor kui investor, tuleneb see Hammerbergi sõnul Eesti valitsuse ja Kasahstani valitsuse vahelisest investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingust. Lepingu tähenduses on Windoor investor, kuna projekteerimine, ehitamine ja tarnimine on käsitletav investeeringuna ning Windoor investorina. Windoori puhul oli investeeringuks ehitusprojekti tehtud investeeringud ja saadud tagatis ehk garantii.

„Windoori pöördumine on esimene samm läbirääkimiste alustamiseks. Kui kuue kuu jooksul ei ole lahendust saadud, siis on võimalik Windooril pöörduda nõudega investeeringute kaitse kohtusse Washingtonis ning nõuda Kasahstani riigilt kahju hüvitamist, mis on Windoorile tekitatud,“ selgitas Hammerberg.

Ebaõnnestunud projekt

Windoor sõlmis 2012. aastal lepingu, et valmistada Kasahstani välisministeeriumi tellimusel Astanasse hiiglasliku rahvusvahelise äri- ja konverentsihoone klaas- ja alumiiniumkonstruktsioonid. Lepingu maht oli 25 miljonit eurot. Kuna ettevõte ei suutnud kaheaastast maksetähtaega üksi pakkuda, võeti appi kaks panka.

Pankade finantseerimise eeldus oli omakorda krediidikindlustus, mis katab kahju, kui ostja jätab kas maksejõuetuse või poliitilise riski tõttu arved maksmata. Riskide maandamiseks sõlmiski Windoor krediidikindlustuslepingu KredExiga. KredEx aga tühistas lepingu, viidates et Windoor on lepingu sõlminud pettuse teel.

3 vaidlust on pooleli

2 vaidluses saavutas kokkulepe

2 vaidlust investor võitis

2 vaidlust investor kaotas

1 loobumine

1 erapooletu otsus

Allikas. International Centre for Settlement of Investment Disputes  

Keres: nõuete esitamine on igati loogiline

KredExi esindaja, Glikman Alvin & Partnerite vandeadvokaat Paul Keres:

“Kui Windoor leiab, et Kasahstani territooriumil tehtud investeeringuid on kahjustatud Kasahstani valitsuse tegevuse tõttu, on Eesti ja Kasahstani vahel sõlmitud kahepoolse investeeringute kaitse lepingu alusel nõuete esitamine igati loogiline. Selles ei ole midagi tavapäratut, kui investor sellisel juhul oma investeeringut kaitseb. Näiteks just hiljuti käivitas samalaadse vaidluse Eesti Vabariigi vastu ASi Tallinna Vesi suuraktsionär United Utilities. See samm kinnitab veelkord, et Windoori huvi oli teha Kasahstani investeeringuid, mitte lihtsalt sinna eksportida oma kaupa.”

 

Hetkel kuum