Äripäev • 1. märts 2016
Jaga lugu:

Riik tõstis ebaausatelt kauplejatelt nõutavat trahvisummat

Riik tõstis ebaausatelt kauplejatelt nõutavat trahvisummat  Foto: PantherMedia/Scanpix

Tänasest jõustus uus tarbijakaitseseadus, mis suurendas kauplejatele rikkumiste eest määratavaid trahve, sest tarbijakaitseameti sõnul polnud senised trahvide ülempiirid piisavalt mõjusad, et tagada kauplejate õiguskuulekas käitumine ja hoida ära tarbijate majandushuve kahjustavad tegevused.

Lisaks annab uus seadus tarbijavaidlustele rohkem kohtuvälise lahendamise võimalusi, hõlbustab piiriülese vaidluse esitamist ja keelab arvete esitamise eest eraldi tasu küsimise.

„Uus tarbijakaitseseadus määratleb arve teenuse lahutamatu osana, mille eest eraldi tasu küsida ei või. Arve esitatakse tarbija valikul tema postiaadressile või e-posti aadressile. Arve saamise viis tuleb tarbijaga selgesõnaliselt kokku leppida – seega ei saa seda teha lihtsalt tüüptingimustega nõustumise teel,“ kommenteeris tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste. Vaidluse korral peab kaupleja tõendama, et on tarbijalt nõusoleku saanud.

Seadus võimaldab lisaks tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile luua teisigi kohtuväliseid vaidluste lahendamise üksuseid eraõigusliku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või riigiasutuse juurde. Vaidluste lahendamise üksuste vastavust nõuetele (sõltumatus, läbipaistvus, erapooletus jne) hindab ja kannab tunnustatud üksuste nimekirja majandusministeerium.

Tarbijakaitseameti juures tegutsenud tarbijakaebuste komisjon nimetati ümber tarbijavaidluste komisjoniks. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu.

Edaspidi peab kaupleja tarbijale kättesaadavaks tegema kontaktandmed, mille kaudu saab tarbija kauplejaga kaebuse lahendamise eesmärgil suhelda. Kõige enam mõjutab see kauplejaid, kes sõlmivad tarbijatega lepinguid sidevahendi abil või väljaspool äriruume ja kel puudub füüsiline kauplemiskoht.

Samuti tuleb kauplejatel teavitada tarbijaid vaidluse kohtuvälise lahendamise üksusest, kus saab lahendada tekkivaid vaidlusi.

Kauplejad, kes sõlmivad müügi- või teenuse osutamise lepinguid neti vahendusel või kel on e-pood, peavad kodulehele lisama lingi internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, ODR-platvormile. Eelkõige on ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum