Äripäev • 18. märts 2016 kell 11:37

Ehitusmaterjalide tootjad sihivad Rootsi turgu

Poorbetoontoodete valmistaja Aeroc Jämarä AS tootmine Kunda lähedal  Foto: Raul Mee

Kui ehitusmaterjalide sektori üldised trendid sarnanevad Eesti tööstuse tervikpildiga, siis erinevus tuleb ekspordi kasvu ootusest – planeeritav ekspordikäibe kasv on 9,4%, keskmiselt prognoositakse tööstussektoris ekspordikäibe kasvuks 6%, näitab Swedbanki tööstusuuring.

„Silma hakkab, et kui 41% Eesti ekspordist läheb Soome, siis iga teine ehitusmaterjalide tootja sihib potentsiaalina Rootsi turgu – sealne jätkuv ehitusmahu kasv ning üldine soodne majanduskeskkond teevad Rootsist meie eksportööride silmis väga atraktiivse sihtriigi,“ selgitas Keijo Kohv, kes juhib Swedbankis ehitusmaterjalide tööstuse sektorit. Uuringust selgus, et peamiste uute sihtriikidena nimetasid ettevõtjad Skandinaavia kõrval veel Lätit, Taanit, Suurbritanniat ja Saksamaad, eksootilisematest riikidest jäid silma näiteks Türgi ja Jaapan.

Kui mulluses tööstusküsitluses prognoosisid ettevõtjad sektori ekspordi osakaaluks 60%, siis tegelik tulemus oli 58%. Ekspordi osakaaluks prognoosivad ettevõtjad tänavu sarnaselt mullusele 60%, kusjuures enim eksporti takistavaks teguriks on välisnõudlus (30% vastanutest), aga ka müügioskus (22%). Keijo Kohvi sõnul on oluline märkida, et kui 53% ehitusmaterjalide tootjatest plaanib tänavu käivet võrreldes mullusega kasvatada, siis 87% plaanitavast käibekasvust tuleb ekspordist ja ainult 13% kodumaise käibe kasvust.

„Mõistagi on lisaks tuludele küsimus ka kulude juhtimises, ehk tootmise efektiivsuses,“ märkis Kohv. „Uutele turgudele liikumise valguses näeme, et lisainvesteeringud efektiivsuse ning toodete lisaväärtuse kasvatamiseks on väga olulised ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel. Vananev tööjõud ja kasvavad tööjõukulud lühendavad investeeringute tasuvusaega ning praegu on investeerimiseks soodne aeg ka madalate intressimäärade ja vara hindade tõttu.“

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor Enno Rebane kinnitas uuringutulemusi kommenteerides, et ehitusmaterjalitööstuse jaoks on eksport endiselt oluline. „Rootsi-suunaline eksport on aina enam päevakorral – näiteks meie betoonelementide tootjad ja avatäidete tootjad suunduvad sinnapoole,“ ütles Rebane. „Loodame, et ka Soome ehitus hakkab tasapisi ülesmäge liikuma.“ Rebane pidas tähtsaks ka arenguid siseturul, kui Euroopa Liidu toetuste abil käivitatakse suuremad avaliku sektori taristuprojektid. „Avaliku sektori aktiivsus mängib ehitusalal märkimisväärset rolli, sest mõne aasta pärast käivituv liginullenergiahoonete ehitamise edukus sõltub suuresti avaliku sektori eeskujust,“ lisas Rebane.Swedbanki tööstusettevõtete uuringus osales sel aastal 370 ettevõtet, kes nii käibe kui ka töötajate arvu poolest moodustavad ca 1/3 kogu töötlevast tööstusest. Uuring keskendub ettevõtjate prognooside kaardistamisele käibe, kasumlikkuse, ekspordi, investeeringute ja tööjõuga seonduvatel teemadel.

Hetkel kuum